Oppimisprosessiperustainen lähestymistapa verkko-opetuksen suunnitteluun

PPT-dia

Verkko opetuksessa

Miten?

PPT-dia

PPT-dia

Oppimisprosessiperustainen verkko-opetus

Oppimisen lähtökohtia taustalla

Oppimisprosessiperustainen verkko-opetus

Oppimisprosessiperustainen opetus

Case oppimisprosessiperustaisen opetuksen suunnittelusta

Tutkiva ja kehittävä osaaja 2 ov (Kaikille yhteiset aineet Hamkissa)

Tavoitteiden avaaminen

Yksi tavoitelause edellisestä

1. Vaihe Tavoitteet ja kysymyslauseet

2. Vaihe Tavoite ja miten se opitaan

Kysymys ? Miten opitaan

Mieti myös

Oman hankkeen suunnittelua: oppimisprosessikuvaaja