Oppimista edistävät elementit verkko-opetuksessa

1. Kysymysten asettaminen ja ongelmakeskeisyys

2. Oppijan aikaisemmat käsitykset asiasta/ilmiöstä

3. Tiedonrakentelu

4. Autenttisuus

5. Ajattelu- ja ongelmaratkaisu-prosessin ulkoistaminen

6. Yhteisöllinen prosessi

Tavoitteena Käsitteellinen muutos

Esimerkki oppimisprosessin etenemisestä