« Koulutusresurssit

Sopimusmallit virtuaaliyliopistohankkeille

Opetusministeriö on 10.10.2001 julkaissut seuraavat virtuaaliopetushankkeille tarkoitetut sopimusmallit:

  • koulutuksen järjestäjän ja tekijän välinen virkatehtävää/työtehtävää koskeva sopimusmalli
  • koulutuksen järjestäjän ja tekijän välinen sopimus aineiston valmistamisesta ja hyödyntämisestä ("ulkopuolinen toimeksianto")
  • koulutuksen järjestäjien välinen sopimus yhteishankkeessa tuotettavasta verkko-opetuksen aineistosta
  • koulutuksen järjestäjän ja verkko-opetukseen osallistuvan opiskelijan välinen sopimus oppimateriaalin käytöstä

Sopimusmallit löytyvät osoitteesta:
http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/koul_ja_tutk_tietostrategia/
10verkko_opetus/sopimusmallit.html

Opetusministeriö edellyttää, että jokaisessa opetusministeriön rahoittamassa virtuaali/verkko-opetushankkeessa laaditaan tarvittavat sopimukset aineistojen tekijöiden kanssa verkko-opetuksen aineiston tuottamisesta ja käyttöoikeuksista. Sopimusmalleja voidaan käyttää ja muokata tilanteen vaatimalla tavalla. Neuvontaa sopimusten laatimisessa antavat mm. yliopistojen lakimiehet.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster