« Koulutusresurssit

Verkostoja ja yhteistyötahoja

(Päivitetty 4.8.2006)


IT-Peda: http://www.uta.fi/itpeda/

Peda-Forum: https://tammi.oulu.fi/pls/pedaforum/

eOppi.net on ilmainen keskustelufoorumi sähköisestä oppimisesta käyttäjän näkökulmasta: http://www.eoppi.net

EDU.fi on Opetushallituksen ylläpitämä opetusalan uutis- ja tietopalvelu sekä oppimateriaalin jakelupalvelu: http://www.edu.fi

OPTEK - Oppimisteknologian yhdistys: http://www.optek.fi/

Opetushallitus: http://www.oph.fi/

Opetusministeriö: http://www.minedu.fi/

Suomen eoppimiskeskus tarjoaa ajankohtaista tietoa eOppimisen (eLearning) kehityksestä ja uusimmista suuntauksista sekä käyttökokemuksista: http://www.eoppimiskeskus.net

Suomen virtuaaliyliopisto: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/

Suomen yliopistot: http://www.edu.fi/koulut/yliopistot.html

Vopla - Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu: http://www.helsinki.fi/vopla/

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster