Hae valtakunnalliseen TieVie-asiantuntijakoulutukseen
15 op, 14.8.2006 - 27.4.2007

TieVie on valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön koulutusta tarjoava virtuaaliyliopistohanke, joka on vuodesta 2001 lähtien kouluttanut tvt:n opetuskäytön asiantuntijoita korkeakouluihin. TieVie-asiantuntijakoulutus (15 op) toteutetaan viimeisen kerran OPM-rahoitteisena yliopistoille maksuttomana kokonaisuutena lukuvuonna 2006 - 2007. Verkoston tarjoama koulutus on tarkoitettu kaikkien Suomen yliopistojen henkilökunnalle. Lisäksi koulutusta tarjotaan maksullisena ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle.

TieVie-asiantuntijakoulutus vastaa ope.fi III-tasoa ja siinä syvennytään tieto- ja viestintätekniikan sovellusmahdollisuuksiin korkeakouluopetuksen kehittämisessä. Koulutusta toteuttaa viiden yliopiston muodostama verkosto. Verkostossa ovat mukana Oulun yliopisto (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. Vuosina 2001 - 2003 kyseistä koulutusta on toteutettu TieVie-kouluttajakoulutuksen (10 ov) nimellä.

Koulutuksen tavoite ja sisällöt

TieVie-asiantuntijakoulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa osallistujien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntemusta heidän omassa työssään. Tarkastelun kohteena koulutuksessa ovat pedagoginen, teknologinen ja organisatorinen kehittäminen sekä opetuksen laatu korkeakoulussa. Teknologinen kehittäminen kulkee näkökulmana koko koulutuksessa. Koulutuksessa ei opetella yksittäisiä teknisiä taitoja. Koulutus antaa valmiuksia esimerkiksi kehittää oman yksikön opetusta, toteuttaa verkostoituneesti opetuskokonaisuuksia ja toimia tvt:n opetuskäytön kouluttajana, konsulttina, ohjaajana, koulutussuunnittelijana tai tukihenkilönä. Koulutuksen myötä osallistujat saavat valmiuksia myös työyhteisön kehittämiseen.

Koulutuksen rakenne

TieVie-asiantuntijakoulutus alkaa 14.8.2006 ja päättyy 27.4.2007. Koulutus rakentuu neljästä lähiseminaarista, neljästä verkkojaksosta, kahdesta videoneuvotteluna toteutettavasta megakonferenssista, juonne- ja vertaisryhmätyöskentelystä, kehittämishankkeen toteuttamisesta, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä portfoliotyöstä. Asiantuntijuuden kehittymistä tuetaan koulutuksessa työskentelymuodoilla, jotka tarjoavat mahdollisuuden kokemusten ja tiedon jakamiseen yli korkeakoulurajojen sekä tilaisuuden verkostoitumiseen. Koulutuksen punaisena lankana on oman kehittämishankkeen (ks. kehittämishankkeen kuvaus) suunnittelu ja toteuttaminen. Kehittämishankkeiden tulee liittyä korkeakoulujen tvt:n opetuskäytön tukemiseen tai siihen liittyvään kouluttamiseen. Kehittämishankkeena TieVie-asiantuntijakoulutuksessa ei voi olla yksittäinen perus- tai jatko-opetuksen kurssi. Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä.

Kuvio 1. Koulutuksen rakenne ja aikataulu.

Koulutukseen kuuluu kuviossa 1 esitetyn aikataulun lisäksi paikallisia mentortapaamisia, joiden ajankohdista paikalliset mentorit ovat yhteydessä osallistujiin. HUOM: Portfolio-verkkojakson alkamisajankohtaa on aikaistettu 2 viikolla (kuviossa uusi aikataulu).

Kohderyhmä

TieVie-asiantuntijakoulutus on suunnattu korkeakoulujen henkilöstölle, jolla on aiempaa koulutusta (esim. TieVie-koulutus, 5 ov) tai kokemusta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä tai jolla on muuten hankitut perustiedot tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta opetuksessa tai muissa työtehtävissä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysymyksiä pohtivat monet eri toimijat korkeakouluissa riippumatta siitä, kuuluuko heidän työnkuvaansa opetusta, suunnittelua, hallinnointia tai johtamista. Koulutus antaa tukea esimerkiksi seuraavien asioiden edistämiseen tai kehittämiseen

  • tvt:aa hyödyntävän opetuksen laatu osana opetuksen laatua,
  • laitoksen / yksikön opetus tvt:aa hyödyntäen,
  • tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus omassa korkeakoulussa,
  • verkostoitunut opetus esimerkiksi kansallisessa tai kansainvälisessä verkostossa,
  • maisteriohjelmat,
  • tvt:n opetuskäytön strategiatyö ja strategian toimeenpano ja
  • tvt:n opetuskäytön tuki tai teknologiset ratkaisut.

Elokuussa 2006 alkavaan koulutukseen valitaan 100 osallistujaa yliopistoista sekä 20 osallistujaa ammattikorkeakouluista. Koulutus on yliopistojen henkilökunnalle maksutonta (lukuunottamatta Maanpuolustuskorkeakoulua). Ammattikorkeakoulujen ja Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökunnan osallistumismaksu TieVie-asiantuntijakoulutuksesta (15 op) on 1575 €/osallistuja (osallistumismaksun voi maksaa kahdessa erässä). Kaikkien osallistujien tulee itse vastata lähiopetusjaksoista aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista.

Koulutukseen hakeminen päättyy 30.4.2006

Hae koulutukseen 30.4.2006 mennessä alla olevilla www-lomakkeilla. Kerro hakulomakkeessa yhteystietosi, perustelut valinnallesi sekä lyhyt kuvaus kehittämishankkeestasi, jonka aiot TieVie-asiantuntijakoulutuksen aikana toteuttaa.

Ammattikorkeakoulujen ryhmään valitaan 20 hakijaa, joilla on koulutukseen soveltuva, oman korkeakoulun tvt:n opetuskäyttöä tai sen kehittämistä tukeva hankeidea.

Lisätietoja

Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö
Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
puh. 08 - 553 7453, 040-720 2269
merja.ruotsalainen(a)oulu.fi

Paula Airaksinen, suunnittelija
Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö
Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000
90014 Oulun yliopisto
puh. 08 - 553 4161
paula.airaksinen(a)oulu.fi

Yliopistojen henkilökunnalle lisätietoja koulutuksesta antavat myös yliopistojen TieVie-yhteyshenkilöt, jotka vastaavat osallistujien valinnasta oman yliopistonsa osalta.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster