Ilmoittaudu valtakunnalliseen TieVie-asiantuntijakoulutukseen
15 op, 15.8.2005 - 28.4.2006

TieVie on valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusta tarjoava virtuaaliyliopistohanke, joka kouluttaa tvt:n opetuskäytön asiantuntijoita korkeakouluihin. TieVie-asiantuntijakoulutuksessa syvennytään tieto- ja viestintätekniikan sovellusmahdollisuuksiin korkeakouluopetuksen kehittämisessä. Koulutusta toteuttaa viiden yliopiston muodostama verkosto. Verkostossa ovat mukana Oulun yliopisto (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. Verkoston tarjoama koulutus on tarkoitettu kaikkien Suomen yliopistojen henkilökunnalle. Koulutus on yliopistojen henkilökunnalle maksutonta. Lisäksi TieVie-asiantuntijakoulutusta tarjotaan maksullisena ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle. Vuosina 2001 - 2003 kyseistä koulutusta on toteutettu TieVie-kouluttajakoulutuksen (10 ov) nimellä.

Koulutuksen tavoite ja sisällöt

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa osallistujien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntemusta heidän omassa työssään. Koulutus antaa valmiuksia toimia esimerkiksi tvt:n opetuskäytön kouluttajana, konsulttina, ohjaajana, koulutussuunnittelijana, tukihenkilönä ja verkoston koordinaattorina tai toimijana. Koulutuksen myötä osallistujat saavat valmiuksia myös opetuksen ja työyhteisön kehittämiseen. Asiantuntijuuden kehittymistä tukee erityisesti mahdollisuus kokemusten ja tiedon jakamiseen yli korkeakoulurajojen sekä mahdollisuus verkostoitumiseen. Tarkastelun kohteena koulutuksessa ovat pedagoginen, teknologinen ja organisatorinen kehittäminen korkeakoulussa. Teknologinen kehittäminen kulkee näkökulmana koko koulutuksessa. Koulutuksen sisältöihin integroidaan myös opetuksen laadun näkökulmaa. Koulutuksessa ei opetella yksittäisiä teknisiä taitoja.

Koulutuksen rakenne

TieVie-asiantuntijakoulutus alkaa 15.8.2005 ja päättyy 28.4.2006. Koulutus rakentuu neljästä lähiseminaarista, neljästä verkkojaksosta, kahdesta videoneuvotteluna toteutettavasta megakonferenssista, juonne- ja vertaisryhmätyöskentelystä, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä portfoliotyöstä. Koulutuksen punaisena lankana on oman kehittämishankkeen (esim. kouluttajana, konsulttina tai tukihenkilönä toimiminen) suunnittelu ja toteuttaminen. Kehittämishankkeiden tulee liittyä korkeakoulujen tvt:n opetuskäytön tukemiseen tai siihen liittyvään kouluttamiseen. Kehittämishankkeena TieVie-asiantuntijakoulutuksessa ei voi olla yksittäinen perus- tai jatko-opetuksen kurssi. Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä.

Kohderyhmä

TieVie-asiantuntijakoulutus on suunnattu korkeakoulujen henkilöstölle, jolla on aiempaa koulutusta (esim. TieVie-koulutus, 5 ov) tai kokemusta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä tai jolla on muuten hankitut perustiedot tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta opetuksessa tai muissa työtehtävissä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysymyksiä pohtivat monet eri toimijat korkeakouluissa riippumatta siitä, kuuluuko heidän työnkuvaansa opetusta, suunnittelua, hallinnointia tai johtamista. Koulutus antaa tukea esimerkiksi seuraavien asioiden edistämiseen tai kehittämiseen

 • tvt:aa hyödyntävän opetuksen laatu osana opetuksen laatua,
 • laitoksen / yksikön opetus tvt:aa hyödyntäen,
 • tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus omassa korkeakoulussa,
 • verkostoitunut opetus esimerkiksi kansallisessa tai kansainvälisessä verkostossa,
 • maisteriohjelmat,
 • tvt:n opetuskäytön strategiatyö ja strategian toimeenpano ja
 • tvt:n opetuskäytön tuki tai teknologiset ratkaisut.

Elokuussa 2005 alkavaan koulutukseen valitaan 80 osallistujaa yliopistoista sekä 20 osallistujaa ammattikorkeakouluista. Ammattikorkeakoulujen henkilökunnan osallistumismaksu TieVie-asiantuntijakoulutuksesta (15 op) on 1575 €/osallistuja (osallistumismaksun voi maksaa kahdessa erässä). Kaikkien osallistujien tulee itse vastata lähiopetusjaksoista aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista.

Koulutukseen hakeminen on päättynyt 30.4.2005

Hae koulutukseen 30.4.2005 mennessä alla olevilla www-lomakkeilla. Kerro hakulomakkeessa yhteystietosi, perustelut valinnallesi sekä lyhyt kuvaus kehittämishankkeestasi, jonka aiot TieVie-asiantuntijakoulutuksen aikana toteuttaa.

 • hakulomake yliopistojen henkilökunnalle
 • hakulomake ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle

  Ammattikorkeakoulujen ryhmään valitaan 20 hakijaa, joilla on koulutukseen soveltuva, oman korkeakoulun tvt:n opetuskäyttöä tai sen kehittämistä tukeva hankeidea.

Lisätietoja

Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö
Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö
Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000
90014 Oulun yliopisto
puh. 08 - 553 4021, 040-720 2269
merja.ruotsalainen@oulu.fi

Paula Vaskuri, suunnittelija
Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö
Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000
90014 Oulun yliopisto
puh. 08 - 553 4039
paula.vaskuri(a)oulu.fi

Yliopistojen henkilökunnalle lisätietoja koulutuksesta antavat myös yliopistojen TieVie-yhteyshenkilöt, jotka vastaavat osallistujien valinnasta oman yliopistonsa osalta.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster