Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä
13.3. - 28.4.2006 (2 op)

TieVie-verkosto järjestää keväällä 2006 valtakunnallisen verkkokurssin Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä. Kurssi vastaa sisällöltään ope.fi II-tasoa, joka tähtää tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön kehittämiseen. Kurssi on tarkoitettu kaikkien Suomen yliopistojen opetushenkilökunnalle. Koulutus on yliopistojen henkilökunnalle maksutonta. Lisäksi kurssia tarjotaan maksullisena ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -verkkokurssin tavoitteena on, että kurssin käytyään osallistujat tunnistavat oman verkko-opetuksensa laatuun vaikuttavia tekijöitä ja pystyvät perustelemaan oman työnsä laatua. Koulutuksessa verkko-opetus ymmärretään laajasti: a) verkko lähiopetuksen tukena, b ) monimuotoinen verkko-opetus, jossa lähiopetus ja verkko-osiot vaihtelevat sekä c) kokonaan verkossa tapahtuva opetus.

Koulutuksen aikana osallistujat jakavat ajatuksia ja ideoivat keinoja verkko-opetuksen laadun kehittämiseksi. Kurssin antamien ajatusten ja välineiden avulla osallistujat osaavat tietoisemmin toteuttaa entistä laadukkaampaa verkko-opetusta, joka antaa opiskelijoille mahdollisuuden entistä syvällisempään oppimiseen. Vaikka tarkastelun kohteena on erityisesti verkko-opetus, kurssin sisältöjä kytketään yleiseen opetuksen laatuun ja laatuajatteluun yliopistoissa, joten esille tulevat verkko-opetuksen laatuun liittyvät periaatteet ja sisällöt ovat sovellettavissa kaikkeen opetukseen.

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa WebCT-oppimisympäristössä, ja sen 2 op:n laajuus edellyttää osallistujalta kokonaisuudessaan noin 54 tunnin työpanosta 7 viikon aikana. Kurssin aikana verkkoympäristössä keskustellaan, luodaan ja jaetaan dokumentteja sekä tutustutaan materiaaleihin. Valtakunnallinen verkkokurssi tarjoaa tilaisuuden asiantuntijuuden ja kokemusten jakamiseen eri yliopistojen opettajien kesken. Koulutuksessa tuetaan yliopistojen välistä verkostoitumista muun muassa ryhmäyttämällä osallistujia työskentelemään yhdessä yli yliopisto- ja tieteenalarajojen. Osallistujat saavat koulutuksen aikana aidon omakohtaisen kokemuksen siitä, minkälaista verkossa opiskeleminen voi olla.

Kurssin kohderyhmä

Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -kurssin kohderyhmänä on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetushenkilökunta. Osallistujalla ei tarvitse välttämättä olla aikaisempaa tietoa tai kokemusta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä, mutta hänen tulee kuitenkin hallita tvt:n käytön perustaidot, kuten tekstinkäsittelyn, sähköpostin, Internet-selailun ja käyttöjärjestelmien (esim. Windows) perusteet.

Ammattikorkeakoulujen henkilökunnan osallistumismaksu kurssille on 200 €/osallistuja.

Koulutuksen rakenne

Koulutukseen hakeminen

Hae Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -koulutukseen 15.2.2006 mennessä alle linkitetyllä www-lomakkeella. Ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle hakuaika päättyy 17.2.2006. Koulutukseen otetaan yliopistoista noin 100 osallistujaa yliopistojen kiintiöiden puitteissa. Yliopistojen TieVie-yhteyshenkilöt vastaavat osallistujien valinnasta oman yliopistonsa osalta. Lisäksi koulutukseen otetaan ammattikorkeakoulujen henkilökuntaa.

Hakulomake

Kurssin järjestäjä

Koulutuksen toteuttaa TieVie-verkosto (www.tievie.fi), joka on valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusta tarjoava virtuaaliyliopistohanke. Verkostossa ovat mukana Oulun yliopisto (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. Verkoston tarjoama koulutus on tarkoitettu kaikkien Suomen yliopistojen henkilökunnalle, ja se on yliopistojen henkilökunnalle maksutonta. TieVie-verkosto on toteuttanut kahta laajaa valtakunnallista koulutuskokonaisuutta, TieVie-koulutusta (5 ov) ja TieVie-asiantuntijakoulutusta (10 ov/15 op). Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -kurssi on suunniteltu yhteistyössä Vopla-hankkeen kanssa.

Lisätietoja

Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö
Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö
Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000
90014 Oulun yliopisto
puh. 08 - 553 4021, 040-720 2269
merja.ruotsalainen(a)oulu.fi

Paula Airaksinen, suunnittelija
Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö
Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000
90014 Oulun yliopisto
puh. 08 - 553 4161
paula.airaksinen(a)oulu.fi

Lisätietoja koulutuksesta antavat myös yliopistojen TieVie-yhteyshenkilöt.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster