« TieVie-asiantuntijakoulutus

Arviointi-verkkojakso (15.1. 18.2.2007)

Ajankäyttösuositus

Arviointi-verkkojakso on mitoitettu työmäärältään 2 opintopisteen laajuiseksi. Verkkojakson työskentely aloitetaan Jyväskylän lähiseminaarissa 11. - 12.1.2007, jossa esitellään verkkojakson aikataulu, sisältö ja tehtävät. Verkkojakson varsinainen työskentely tapahtuu verkossa Optima-ympäristössä ja jatkuu viiden viikon ajan alkaen ma 15.1.2006 Arviointi-lähiseminaarin jälkeen. Varaathan aikaa jakson työskentelyyn kalenteristasi. Ajankäyttösuosituksemme näet alla.

Vko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

3-4

Jakson kokonaisuuteen, verkkoympäristöön ja verkkomateriaaleihin tutustuminen. Oman lähiseminaariin tuotoksen/arviointitehtävän tuominen työryhmän kansioon ja ryhmän yhteiseen laatupohdintaa osallistuminen

n. 12 t.

4-5

Verkkomateriaaleihin ja oman yliopisto laatutyöhön tutustuminen. Oman hankkeen laatumallin tuottaminen ja julkaisu teemaryhmässä.

n. 23 t.

5-6

Teemaryhmän muiden osallistujien laatumallien tarkastelu ja laadun kehittämisen menetelmien pohdintaan osallistuminen verkkokeskustelussa.

n. 12 t.

7

Oman laatumallin esittely/ arviointikeskusteluun osallistuminen megakonferenssissa. Laatumallin täydentäminen ja vieminen Optiman portfolio-työtilaan

n. 7 t.

Jakson päätteeksi jakson vetäjä laatii yhteenvedon verkkojaksosta.

Ohjaus- ja arviointikuvaus

Arviointi -verkkojakson toiminta perustuu aktiiviseen osallistumiseen verkkokeskusteluun ja itsenäiseen työskentelyyn, jota jakson vastuuhenkilöt ja asiantuntijat tukevat. Ohjaus on järjestetty työryhmittäin ja teemaryhmittäin. Jakson vastuuhenkilöt toimivat ohjaajina menetelmiin ja sisältöihin liittyen. Asiantuntijoiden roolina on osallistujien tuotosten kommentointi ja teemakeskustelun menetelmällinen ja sisällöllinen ohjaaminen. Vastuuhenkilöt selventävät ohjeita tarvittaessa, seuraavat ryhmien keskustelua sekä huolehtivat siitä, että toiminta pysyy aikataulussa.

Jakson arviointi perustuu osallistujien aktiivisuuteen, tehtävien suorittamiseen ja vastuuhenkilöiden arvioon osallistujien toiminnasta. Jakson lopussa osallistujien tulee kirjata itselleen ylös jakson kannalta keskeisimpiä teemoja ja esille nousseita asioita, joita tullaan käsittelemään arviointikeskustelussa Megakonferenssissa 15.2.2007. Pohdinnat kirjataan portfoliota varten.

Jakson hyväksytysti suorittanut on:

  • tutustunut jakson kokonaisuuteen, verkkoympäristöön ja oman hankkeen kehittämistarpeiden perusteella jakson verkkomateriaaleihin,
  • tuottanut oman lähiseminaarissa työstetyn osuutensa/arviointitehtävän laatuteeman verkkokeskusteluun ja osallistunut laadun käsitteen pohdintaan
  • tuottanut omaan hankkeeseensa liittyvän laatumallin ja julkaissut sen ohjeiden mukaan,
  • lukenut muiden teemanryhmän osallistujien laatumalleja ja osallistunut aktiivisesti laadun kehittämiseen menetelmiä pohtivaan vertaiskommentointiin verkkokeskustelussa,
  • tuottanut keskustelun pohjalta tarkennetun oman hankkeen laatumallin ja tallentanut sen Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan sekä
  • osallistunut laatutyön arviointikeskusteluun Megakonferenssissa 15.2.2007.

Verkkojakson vastuuhenkilöt: Jyväskylän Yliopisto, Markku Närhi (e-mail: mtnarhi(a)cc.jyu.fi) ja Antti Auer (e-mail: auer(a)jyu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster