« TieVie-asiantuntijakoulutus

Kehittämishankkeiden esittely Turun lähiseminaarissa pienryhmissä ja palautteen antaminen

a) Ennen seminaaria: kirjallinen kuvaus kehittämishankkeesta

Laadi kehittämishankkeestasi tiivis kirjallinen kuvaus ja ota siitä 10 kpl kopioita mukaan seminaariin ryhmäläisille jaettavaksi. Tämä kuvausta hyödyntää osana portfoliotasi. Kuvauksen laatimisessa voit käyttää apuna esim. seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä oli kehittämishankkeesi tavoite? Miksi kokeilit juuri tätä, mihin ongelmaan hait vastausta?
  • Mikä oli kohderyhmä? Keitä oli mukana tekijätiimissä?
  • Mikä oli kehittämishankkeesi sisältö? Mitä teit, miten se erosi aiemmasta toiminnastasi?
  • Miten hanke otettiin vastaan? Millaista palautetta sait matkan varrella?
  • Miten itse arvioisit hankkeesi onnistumista? Mikä sujui hyvin? Miten aiot hankettasi jatkossa kehittää?
  • Mitkä asiat sinua tällä hetkellä erityisesti askarruttavat hankkeessasi? Mihin asioihin haluaisit saada palautetta muilta seminaarissa?

b) Kehittämishankkeen esittely seminaarissa

Aikaa kehittämishankkeen esittelyyn seminaarissa on vain puoli tuntia: esittely 15 min ja keskustelu 15 min. Näin lyhyessä ajassa hanketta on mahdotonta esitellä perusteellisesti. Toivomme, että hankkeiden esittelyissä keskittyisitte erityisesti seuraaviin asioihin:

  • hankkeesi myötä syntyneitä keskeisiä havaintojasi, oppimiskokemuksiasi, yllätyksiä ja "innovaatioita". Älä siis yritäkään kuvata seminaarissa kaikkia hankkeeseen liittyviä asioita vaan keskity olennaiseen.
  • mieti etukäteen, mihin asioihin/ongelmiin/kysymyksiin haluaisit erityisesti saada palautetta ryhmältä ja sen vetäjältä. Hankkeiden esittelyn pääpaino on palautteen saamisessa omasta hankkeesta.

Huomaa, että koska ryhmät ovat uusia, eivät kuulijat välttämättä tiedä edes taustatietoja hankkeestasi.

c) Palautteen antaminen muiden kehittämishankkeista

Esitysten aikana kirjaa kunkin esittäjän kehittämishanketta koskevat kommenttisi erilliselle lomakkeelle suullisen palautteen antamista varten. Anna lomake lopuksi hankkeen esittelijälle, jotta hän voi vielä rauhassa paneutua saamaansa palautteeseen myöhemmin.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster