« TieVie-asiantuntijakoulutus

Organisatorinen muutos -verkkojakso (11.9. - 15.10.2006)

Ajankäyttösuositus

(Alustava, tarkennetaan 1 kk ennen jakson alkamista)

Organisatorinen muutos -verkkojakso on mitoitettu työmäärältään kahden opintopisteen laajuiseksi. Verkkojakson työskentelyyn orientoidutaan Oulun lähiseminaarissa 1.9.2006, jossa esitellään verkkojakson aikataulutus, sisältö ja tehtävät. Verkkojakson varsinainen työskentely tapahtuu verkossa WebCT-ympäristössä ja jatkuu viiden viikon ajan maanantaista 11.9. alkaen, viikko Oulun lähiseminaarin jälkeen.. Suunnittele ajankäyttösi oheisen ajankäyttösuosituksen mukaisesti.

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

37

Orientaatioviikolla tutustutaan ohjelmaan, aikatauluun ja materiaaleihin, ryhmäydytään chatissa sekä valitaan roolit.

n. 6 t

38

Keskustelu käynnistyy. Teemana yksikön opetuksen kehittäminen; nykytilan arviointi ja tavoitteiden asettaminen.

n. 12 t

39

Keskustelu opetuksen kehittämisestä jatkuu viikon puoleen väliin. 27.9. siirrytään pohtimaan käytännön toimenpiteitä.

n. 12 t

40

Keskustelu toimenpanosuunitelmasta jatkuu. Sovitaan palautekeskustelun aika (kaikille sopiva!).

n. 12 t

41

Jakson yhteenveto- ja palautekeskustelu chatissa. Oman kehittämishankkeen tarkastelu verkkojakson teeman näkökulmasta portfoliossa.

n. 12 t

Verkkojakson päätyttyä jakson vetäjä laatii yhteenvedon verkkojaksosta.

Ohjaus- ja arviointikuvaus

Organisatorinen muutos -verkkojakson ohjaus perustuu ryhmien itseohjautuvaan työskentelyyn, jota jakson vastuuhenkilö ja tuutorit tukevat. Tuutoreiden roolina on osallistujien kannustaminen sekä ryhmien tukeminen erityisesti jakson alussa roolityöskentelyn käynnistämisessä ja keskustelun avauksessa. Lisäksi tuutorit selventävät ohjeita tarvittaessa, seuraavat ryhmien keskustelua sekä huolehtivat siitä, että ryhmät pysyvät aikataulussa.

Jakson arviointi perustuu ryhmien aktiivisuuteen, tehtävien suorittamiseen ja tuutoreiden arvioon ryhmien toiminnasta. Jakson lopussa roolikeskustelun pohdintoja peilataan jokaisen omakohtaisiin kokemuksiin opetuksen kehittämistyöstä sekä omiin kehittämishankkeisiin. Pohdinnat kirjataan portfoliota varten. Jakson hyväksytysti suorittanut on:

  • osallistunut ryhmänsä suunnittelukokoukseen chatissa,
  • keskustellut aktiivisesti jakson keskusteluteemoista oman ryhmänsä
    keskustelualueella annetun strategiaroolin kautta,
  • osallistunut yhteenveto- ja palautekeskusteluun chatissa sekä
  • tallentanut pohdintansa Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan.

Verkkojakson vastuuhenkilö: Helsingin yliopisto, Mari Jussila (e-mail: mari.jussila(a)helsinki.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster