Portfoliotyötila

TieVie-asiantuntijakoulutus (15 op) 14.8.2006 - 27.4.2007

Tämä Portfolio-työtila toimii portfoliotyöskentelyn tukikohtana koko TieVie-asiantuntijakoulutuksen ajan. Linkitä tai tuo omaan kansioosi kaikki koulutuksen aikana kertynyt materiaali:

  • reaktiopaperit,
  • verkkojaksojen lopputuotokset,
  • kehittämishankkeeseen dokumentit,
  • omat pohdinnat (esimerkiksi juonne- ja vertaistyöskentelyssä syntyneet),
  • mahdolliset korvaavat tehtävät ja
  • muut mahdolliset haluamasi aineistot.

Portfolio-verkkojakson (26.2. - 15.4.2007) aikana tässä työtilassa työstetään ohjatusti näyteportfolio, joka on koko koulutuksen yhteenveto ja lopputyö.

Portfoliotyöskentelystä TieVie-asiantuntijakoulutuksessa vastaavat ja lisätietoja antavat TKK:sta Anna-Kaarina Kairamo (anna-kaarina.kairamo(a)hut.fi) ja Taru Valovirta (taru.valovirta(a)hut.fi).

Portfoliotyöskentelyn ohjeet »
Ohjeet portfolion tekniseen toteutukseen »


 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster