Mikä on TieVie?

TieVie eli Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön koulutus on Suomen virtuaaliyliopiston tukihanke. TieVie-koulutusta toteuttaa viiden yliopiston muodostama verkosto, jossa ovat mukana Oulun yliopisto (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. Verkoston tarjoama koulutus on maksutonta ja se on tarkoitettu kaikkien Suomen yliopistojen opettajille ja henkilökunnalle.

TieVie-verkosto on toteuttanut vuosina 2001 - 2004 kahden tasoista koulutusta:

  • TieVie-koulutus, 5 ov (ope.fi II -taso)
  • TieVie-kouluttajakoulutus / TieVie-asiantuntijakoulutus, 10 ov (ope.fi III -taso)

Syksystä 2005 lähtien TieVie-virtuaaliyliopistohankkeessa toteutetaan edelleen TieVie-asiantuntijakoulutusta (15 op). Viimeinen TieVie-koulutus (5 ov) järjestettiin lukuvuonna 2004 - 2005. Aikaisempien vuosien TieVie-koulutuksiin voit käydä tutustumassa vanhat TieVie-koulutukset -sivulla.

TieVie-asiantuntijakoulutus on suunnattu korkeakoulujen henkilöstölle, jolla on aiempaa koulutusta (esim. TieVie-koulutus, 5 ov) tai kokemusta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä tai jolla on muuten hankitut perustiedot tvt:n soveltamisesta opetuksessa tai muissa työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa osallistujien tvt:n opetuskäytön asiantuntemusta heidän omassa työssään. Tavoitteena on lisäksi tvt:n opetuskäytön alueen toimijoiden verkostoitumisen edistäminen ja yhteistoiminnan tukeminen eri yliopistojen ja tieteenalojen välillä. Koulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa tvt:n opetuskäytön asiantuntijatehtävissä kuten kouluttajana, konsulttina, ohjaajana, koulutussuunnittelijana, tukihenkilönä ja verkoston koordinaattorina tai toimijana. Koulutuksen myötä osallistujat saavat valmiuksia myös opetuksen ja työyhteisön kehittämiseen.

TieVie-koulutukset ovat rakennettu seuraavien pedagogisten periaatteiden varaan.


 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster