« TieVie-koulutus

Arviointi-verkkojakson 2004 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

A. Lähityöskentelyvaihe

Arviointiverkkojakson työskentely aloitetaan Jyväskylän lähiseminaarissa 17. - 18.2.2005. Seminaarissa katsotaan yhteisesti katkelma arvioinnin mystisyyttä käsittelevästä Katharsis-elokuvasta. Elokuva toimii virikkeenä työskentelyn avauksessa. Lähiseminaarin ryhmätyöskentelyn jälkeen aihetta jatketaan sekä itsenäisesti että verkossa.

B. Verkkotyöskentelyvaihe

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

Itseopiskelu-
vaihe
vko 9

(28.2. - 6.3.) Tutustutaan itsenäisesti verkkojakson virikemateriaaliin (Arvioinnin ABC) ja muuhun arviointikirjallisuuteen. Opitun pohjalta tehdään lyhyt tiivistelmä (n. 1 sivu) 6.3. mennessä, joka julkistetaan Optima-oppimisympäristössä.

n. 7 t työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana

Keskustelu- ja yhteenveto-
vaihe
vko 10

(7. - 13.3.) Tutustutaan oman ryhmän muiden jäsenten tiivistelmiin ja osallistutaan verkossa tapahtuvaan keskusteluun. Jokaisella ryhmällä on oma verkkotuutori, joka on mukana keskustelemassa. Viikon lopussa tuutori koostaa ryhmän keskustelusta yhteenvedon.

n. 1 t/arkipäivä keskusteluun osallistumista (yht. 5 t)

Arviointi-
suunnitelman laatiminen
vko 11

(14. - 20.3.) Opitun pohjalta tehdään arviointisuunnitelma, arviointityökalu tai kirjallisuuskatsaus oman kehittämishankkeen tai mielenkiinnon mukaanliittyen.

n. 6 t työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana

Arviointi- ja opponointivaihe
vko 12

(21. - 27.3.) Osallistujat antavat pareittain vertaispalautetta toisilleen edellisellä viikolla laadituista arviointisuunnitelmista.

n. 2 t työtä kollegan arviointisuunnitelmaan tutustumiseen ja palautteen kirjoittamiseen

Arviointi-jakson ohjaus- ja arviointikuvaus

Jakson sisällöllinen ohjaus perustuu yhteisölliseen verkkotyöskentelyyn, jossa tuutorit ovat työskentelyn tuksena. Arvioinnin ongelmia ratkotaan verkkokeskustelussa osallistujien ja tuutorien kesken. Tuutorit toimivat jakson aikana sisällöllisinä ohjaajina ja kuljettavat keskustelua tärkeäksi näkemäänsä suuntaan. Tuutorien kanssa käytyä keskustelua ja muilta osallistujilta saamaansa vertaispalautetta hyödyntämällä osallistujat tekevät arviointisuunnitelmansa. Arviointi-verkkojakson prosessin ohjauksesta vastaa Oulun yliopisto, Paula Vaskuri (paula.vaskuri(a)oulu.fi) ja Merja Ruotsalainen (merja.ruotsalainen@oulu.fi).

Arviointi-verkkojakson arviointi perustuu vertaisarviointiin. Arviointisuunnitelmat arvioidaan vertaisryhmässä antamalla palautetta kollegoille pareittain. Suunnitelmat täsmentyvät palautteen myötä.

Jakson hyväksyttävästi suorittanut on tutustunut jakson virikemateriaaliin (Arvioinnin ABC) ja arviointikirjallisuuteen, osallistunut verkkotyöskentelyyn, laatinut arviointisuunnitelman omaan kehittämishankkeeseen sekä antanut vertaispalautetta opponenttiparilleen.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster