TieVie - Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus

Arviointi-verkkojakso 23.2. - 19.3.2004

 

Verkkojakso on päättynyt

Kiitämme kaikkia osallistujia mielenkiintoisesta ja intensiivisestä neljän viikon työskentelystä. Osallistumisaktiivisuus jaksolla oli erinomainen. Viestejä lähetettiin kaikkiaan 480 kappaletta ja niitä luettiin yhteensä jopa 5353 kertaa.

Kirjaamme jakson suoritustiedot TieVie-portaaliin tämän viikon kuluessa (vk 13).

Osalla teistä on jakson palaute vielä antamatta. Kaikki kommentit, kehut ja kehittämisideat ovat tarpeen jakson kehittämisessä. Palaute annetaan TieVie-portaalin (Kirjautuminen -> Salasanat -> Anna palautetta verkkojaksosta).

Jos verkkojakso tai osa siitä on jäänyt ajallaan suorittamatta, voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän 11.4.2004 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Paula Vaskuriin, paula.vaskuri(a)oulu.fi (p. 08 - 553 4039).

Korvaavat tehtävät

1. Perehdy jakson materiaaliin (ks. Arvioinnin ABC) ja muuhun arviointia käsittelevään kirjallisuuteen (ks. kirjallisuutta). Lisäksi tutustu jaksolla käytyjen verkkokeskustelujen pohjalta tehtyihin tiivistelmiin TieVie-portaalissa (ks. tiivistelmät).

2. Laadi jakson materiaalin, kirjallisuuden, keskustelutiivistelmien ja omien kokemustesi pohjalta noin 2 sivun teoreettinen katsaus, jossa valotat näkemyksiäsi opetuksen ja oppimisen arvioinnista tällä hetkellä. Kirjoitelmassa voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

  • Miten käsityksesi arviointi-ilmiöstä on muuttunut? Mitkä kysymykset sinua edelleen askarruttavat arvioinnissa?
  • Mitä uusia ajatuksia ja näkökulmia kirjallisuuden ja verkkokeskustelujen yhteenvetojen pohjalta sinulla heräsi oman hankkeen arvioinnista?
  • Millaista lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka voisi tuoda tai miten sitä voisi hyödyntää arvioinnissa (omassa kehittämishankkeessasi)?

3. Tee oppimasi pohjalta arviointisuunnitelma tai -työkalu omaan kehittämishankkeeseesi. Suunnitelman sisältö ja luonne riippuvat paljon omasta hankkeestasi. Voit pohtia esimerkiksi sitä, millaisen tentin toteutat omalla kurssillasi, miten arvioit opiskelijoiden oppimista tai miten hankit ja hyödynnät palautetta opetuksessasi tai vaikkapa oppimateriaalin kehittämisessä. Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä hankettasi tukevan arviointityökalun (palautelomakkeen, arviointimatriisin, tms.). Suunnitelmaa tai työkalua tehdessäsi voit hyödyntää esimerkiksi sekä jakson materiaalia (Arvioinnin ABC) että Virtuaaliyliopiston tarjoamia palveluja (ks. linkit).

Jos haluat tai sinusta tuntuu hankkeesi näkökulmasta luontevammalta, voit myös yhdistää teoreettisen ja soveltavan osuuden yhdeksi yhtenäiseksi kirjoitelmaksi.

Vie raportti Optimaan Tuotokset-kansioon (TieVie_5: Tuotokset_03). Otsikoi raportti selkeästi (esim. Arviointi-verkkojakson korvaava tehtävä) ja ilmoita Paula Vaskurille (paula.vaskuri(a)oulu.fi), että olet tehnyt korvaavan suorituksen.

Jos sinulla on muita kysymyksiä tai ongelmia Arviointi-verkkojaksoon tai TieVie-koulutukseen liittyen, ota yhteyttä Merjaan (merja.ruotsalainen@oulu.fi) tai Paulaan (paula.vaskuri(a)oulu.fi).


ks. Arviointi-verkkojakson yhteenveto (löytyy myös ylhäältä, keltaisen palkin linkin takaa)


Jakson työskentely:
vk 9 | vk 10| vk 11 | vk 12