« Etusivu

TieVie-hankkeessa tuotetut koulutusmateriaalit

Opetusministeriön rahoittama valtakunnallinen virtuaaliyliopiston palveluhanke, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusverkosto TieVie toteutti laaja-alaista ja pitkäkestoista ope.fi II-tasoista koulutusta Suomen yliopistojen opetushenkilökunnalle vuosina 2001 - 2005. Lukuvuonna 2004 - 2005 järjestettiin viimeinen valtakunnallinen ope.fi II-tasoinen TieVie-koulutus (5 ov).

TieVie-koulutusten (5 ov) aikana kehittyi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusmateriaalia, jota käytettiin verkkojaksoilla oppimisprosessin osana. Koulutuksen olennaista antia olivat myös ohjattu verkkotyöskentely, lähiseminaaritapaamiset sekä paikalliset mentorryhmien kokoontumiset, joissa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön teemoja pohdittiin kasvokkaistilanteissa. Materiaali soveltuu kaikkien korkeakoulujen kouluttajien käyttöön ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Seuraavat koulutusmateriaalit ovat TieVie-koulutuksen (5 ov) verkkojaksoilla käytössä olleita sisältömoduuleita aihepiireittäin.

Verkko-opetuksen suunnittelu
http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/tievie/

Materiaalin on kehittänyt Teknillisessä korkeakoulussa Opetuksen ja opiskelun tuki -projektissa koulutuspäällikkö Anna-Kaarina Kairamo. Materiaali käsittelee verkko-opetuksen suunnittelun periaatteita tuotantoprosessin hallinnan näkökulmasta. Miten verkko-opetuksen suunnittelu eroaa lähiopetuksen suunnittelusta? Mitä erilaisten medioiden käyttäminen opetuksessa tarkoittaa opetuksen suunnittelulle? Voiko kursseja kehittää opettajatiimeissä?

Digitaaliset aineistot
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/tievie/

Materiaali on pääosin Jyväskylän yliopiston Virtuaaliyliopistohankkeen koordinaattori Antti Auerin käsialaa. Siinä keskitytään digitaalisen oppimateriaalin tuotantoon liittyviin kysymyksiin. Materiaalissa esitellään sisällöntuotannon malleja, menetelmiä, prosesseja ja välineitä, sisältöelementtien tuotantoa, verkko-oppimisympäristöjä ja oppimateriaalin käytettävyyttä ja hallintaa.

Ohjaus
http://momu.utu.fi/tievie

Materiaalit ovat syntyneet Turun yliopiston Monimuoto-opetuksen kehittämistiimissä. Materiaalissa pohditaan ohjaamiseen liittyviä asioita ja tarkastellaan ohjaamisen erityispiirteitä verkkoympäristössä: Minkälainen ohjaus tukee oppimista? Minkälaisia rooleja ohjaajalla ja ohjattavalla on? Miten ohjausprosessi etenee? Miten ohjausta voi suunnitella?

Arviointi
http://tievie.oulu.fi/arvioinnin_abc/

Opetuksen ja oppimisen arvioinnin materiaali on syntynyt Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikössä. Pääasiassa sen sisällöstä ovat vastuussa opetuksen kehittämispäällikkö Asko Karjalainen ja projektipäällikkö Tytti Tenhula. Arvioinnin ABC:n avulla voidaan pohtia arvioinnin vaikutusta oppimisprosessiin, kyseenalaistaa totuttuja arviointitapoja, suunnitella palautteen keräämistä ja löytää uusia tapoja oppimisen ja opetuksen arviointiin. Sivustosta löytyy muun muassa opetuksen ja oppimisen arviointia käsitteleviä artikkeleita, tapauskuvauksia, kirjallisuusviitteitä ja videoleikkeitä. Myös erilaisiin sähköisiin työkaluihin arvioinnin apuna tehdään katsaus.

TieVie-hanke myös tilasi asiantuntijoilta sisältömoduuleita koulutusten tueksi.

Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön
http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/

Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusteknologian tutkimusyksikön tutkija Hanna Salovaara teki TieVielle materiaalin, jossa tarkastellaan laajasti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisia näkökulmia. Materiaalissa tarkastellaan tvt:n opetuskäytöstä sekä teoreettisia lähtökohtia että käytännön sovelluksia. Materiaali sisältää Oulun yliopiston professori Sanna Järvelän ja Jyväskylän yliopiston professori Päivi Häkkisen erikoisartikkelit.

Verkkotutor
http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa kehitettyä Verkkotutor-sivustoa täydennettiin verkkopedagogiikka-osiolla ja kehitettiin edelleen TieVien tarpeisiin. Sisällön kehittämisestä on ollut vastuussa KM Päivi Mäkinen (Opengate). Verkkotutor on opas verkossa työskenteleville opiskelijoille ja opettajille, jotka haluavat perehtyä verkon käyttöön opiskelussa monesta näkökulmasta. Verkkotutor esittelee toimintaa avoimissa oppimisympäristöissä ja antaa eväitä toiminnan ohjaamiseen verkossa.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster