TieVie-paasivun kuva.JPG (65213 bytes)

Oulun yliopistossa vuonna 2000

 

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena auttaa yliopisto-opettajia soveltamaan tieto- ja viestintätekniikkaa omassa opetuksessaan pedagogisesti järkevällä tavalla. Koulutuksesta kurssilaiset saavat vertaisryhmän tukea ja asiantuntijakonsultointia oman tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän hankkeensa suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssi tarjoaa konkreettisen alustan eri yliopistojen ja tieteenalojen opettajien yhteistyölle, opiskelijaryhmien yhdistämiselle ja hajautetun asiantuntijuuden hyödyntämiselle.

Koulutus perustuu monimuoto-opiskelun ajatukselle ja se koostuu lähitapaamisista ja verkkotyöskentelyjaksoista. Lähitapaamisia on neljälaisia. Koko ryhmälle yhteisiä teemaseminaareja järjestetään viisi ja tutorryhmien ryhmäohjaustilanteita neljä. Ryhmäohjauksen tarkoitus on tukea hankkeiden eteenpäin viemistä. Tarvittaessa voi tutoria pyytää järjestämään myös henkilökohtaista ohjausta. Näiden lisäksi järjestetään myös tekniikkatyöpajoja osallistujien valitsemista aiheista.

Koulutuksen laajuus on 6 opintoviikkoa.

 

Koulutuksen rakenne ja aikataulu

toimintarakenne.jpg (88404 bytes)

Teemaseminaarit

To 4.5.2000. Teema: Koulutuksen avaus: korkeakoulut ja verkkopedagogiikka
Pe 25.8.2000. Teema: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän oppimateriaalin suunnittelu
Pe 10.11.2000. Teema: Opettajuus ja ohjaaminen verkossa
Pe 9.2.2001. Teema: Opetuksen ja oppimisen arviointi
Pe 11.5.2001. Päätösseminaari

Verkkojaksot

15. - 28.5.2000 Materiaalien ja suunnitelmien kommentointi (Profiler)
4. - 29.9.2000 Ongelmakeskeinen case-työskentely (TelsiPro)
13.11. - 1.12.2000 Väittely aiheesta "verkko-ohjaaminen ja vuorovaikutus"   (TelsiPro)
30.4. - 11.5.2001 Koulutuksen loppuraporttien palaute- ja arviointijakso (Profiler)

Ryhmäohjaukset ja henkilökohtaiset ohjaukset

Sovitaan erikseen tutorin kanssa

Tekniikkatyöpajat

ma 7.8.2000 Profiler- ja TelsiPro -oppimisympäristöjen perehdytyspäivä (kouluttajan/ylläpitäjän näkökulmasta)
ti 5.9.2000 klo 12 - 16 ja pe 8.9. klo 10 - 14 WWW-sivujen alkeet Front Page -ohjelmalla (KTK 138)
ke-to 25. - 26.10.2000 klo 9 - 16 Videoviestintä-koulutus (videoneuvotteluluokka L8A)
to 30.11.2000 klo 9 - 14 Front Page -alkeiskurssi (HU 386)
to 7.12.2000 klo 9 - 15  ja pe 15.12. klo 9 - 15  Front Page -jatkokurssi (KO 101)
pe 26.1.2001 klo 9 - 14 TelsiPro supervisor -koulutus (HU 386)

Case-seminaarit

13.9.2000 klo 9.00 - 16.00 Virtuaalisuuden kiihdytyskaistalla - tapausesimerkkejä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä

 

Koulutuksen suorittaminen ja arviointi

Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

Päätösraportti sisältää:

Koulutuksen arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Raportti voi olla myös julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli, posteri, kongressiesitelmä tai www-sivu. Poikkeuksista suoritusvaatimuksissa tulee neuvotella koulutuksen vastuuhenkilöiden kanssa.