TERVETULOA TieVie2000 TAPAUSKESKUSTELUIHIN

 

Työskentelyn tarkoitus Opetukseen/oppimiseen liittyvien ongelmien täsmentäminen ja ratkaisu oppimiskeskustelussa
Kuinka keskustellaan?

Tapauskeskustelun kulku ja aikataulu

Mitä Telsissä työskennellessä pitää ottaa huomioon!

Verkkoperustaisen tapauskeskustelun tarkoitus on tuoda pieniä paloja omaan työhön liittyvistä kehittämistä vaativista / mielenkiintoisista / pulmallisista tilanteista monipuolisen osallistujaryhmän ratkottavaksi.

Tässä keskusteluissa on mukana yliopisto-opettajia monelta eri tieteenalalta. Mukaan on kutsuttu myös korkeakoulupedagogiikan sekä tieto- ja viestintätekniikan parissa työskenteleviä.

Keskusteluihin pääset tästä kuvakkeesta. Lue kuitenkin ensin ohjeet.

Telsipro.gif (4636 bytes)

 

KUINKA KESKUSTELLAAN?

Konferenssi onnistuu parhaiten mikäli saamme vilkasta keskustelua aikaan. Osallistua voi monella tavalla, vaikka tekemällä vain kysymyksiä. Konferenssin onnistumisen kannalta tuotoksen hyvä kielellinen muoto tai esitetyn ajatuksen kirkkaus ei välttämättä ole kovinkaan tärkeää. Tärkeintä on saada keskustelunomainen aivoriihiprosessi vauhtiin. Voihan olla niinkin, että idea tai ajatus, joka itsestä ei tunnu kovin tärkeältä, antaa toiselle osallistujalle merkittävän sysäyksen oman ongelman viemiseksi eteen päin. 

Myös lukijan kannattaa säästää voimiaan. Tapauskekustelu tuottaa valtavan määrän tekstiä. Tarkoitus ei ole, että kaikki lukevat kaikki viestit. Lukemiseen kannattaa suhtautua kuten yleisönosaston selailuun: kannattaa otsikon perusteella valita muutama itseä kiinnostava keskustelu, joita seuraa tarkemmin. 

Keskustelu on rytmitetty kolmeen osaan: tapauksen esittely-, tarkennus- ja yhteenvetovaiheisiin. Mitä aiemmin oman tapauskuvauksesi kirjoitat, sitä paremmat mahdollisuudet muilla ryhmäläisillä on osallistua juuri sinun esittämäsi haasteen/ongelman kehittelyyn. Alkuvaiheessa aikataulun seuraaminen on tärkeää. Kunkin osallistujan edellytetään osallistuvan vähintään kahden tapauksen ympärillä käytävään keskusteluun.

 

TAPAUSKESKUSTELUN KULKU JA AIKATAULU:

Työskentely jakautuu kolmeen eri vaiheeseen:

1. Tapauksen esittelyvaihe (4. - 10.9.):

Kuvaa havaitsemasi oppimiseen/opettamiseen liittyvä konkreettinen pulma tai mielenkiintoinen tilanne (esim. miten aktivoida opiskelijoita omaan ongelman ratkaisuun, miten hyödyntää palautetta...) . Kuvauksen ei tarvitse olla pitkä. 

Tämän vaiheen tarkoitus on hahmotella ongelmaa: mistä tässä tilanteessa mahdollisesti voisikaan olla kyse? Tapauskuvauksen ei tarvitse saavuttaa kaikkia ongelmaan liittyviä vivahteita. Kuvauksen tarkoitus on toimia lähinnä keskustelun avaavana virikkeenä. Ongelmia tarkennetaan pikkuhiljaa keskustelun kuluessa.

2. Ongelman pohdinta- ja tarkennusvaihe (11. - 24.9.):

Osalllistu muiden aloittamiin keskusteluihin:

Osallistu myös oman "casesi" rakentamiseen:

3. Keskustelun yhteenvetovaihe (25.9. - 1.10.):

Kokoa esittämäsi tapauksen ympärillä käyty keskustelu:

Tarkoitus ei ole tuottaa pitkiä esseitä. Tärkeintä on keskustelun reflektointi, ei sen referointi. Kannattaa pohtia, mikä erityisesti sinulle oli tärkeää ja mielenkiintoista käydyissä keskusteluissa. Yhteenveto laitetaan oman keskustelun perään viestit alueelle.

 

TÄRKEITÄ HUOMIOITA TELSISTÄ, JOTKA AUTTAVAT KOKONAISUUDEN HAHMOTTAMISESSA

1. Vastatessasi muiden kirjoittamiin viesteihin käytä aina VASTAA-nappulaa: Tämä on tärkeää erityisesti siksi, ettei kommenttisi mene vahingossa väärään keskusteluun. Yritetään pitää yhteen tapaukseen liittyvät keskustelut yhdessä.

2. Kiinnitä huomiota oman tapauskuvauksesi otsikointiin: Kun kirjoitat omaa tapauskuvaustasi muista, että otsikon on syytä olla informatiivinen. Muunmoassa otsikon perusteella muut valitsevat osallistuako sinun ongelmasi kehittelyyn vai ei.

3. Hahmottaaksesi kokonaisuuden käytä lukiessasi aiheen mukaista listausta: Kokonaisten tapauskeskusteluiden lukeminen on helpompaa, jos käytät aiheenmukaista listausta. Kun luet, valitse ensin vasemman puoleisesta kehyksestä "luku" ja sitten "aihe" oikeanpuoleisesta kehyksestä. Tämän toiminnon avulla näet mitkä viesteistä kuuluvat yhteen.