« Koulutusresurssit

Resursseja opetuksen kehittämiseen

Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)

Illinois Mathematics and Science Academyn PBL-keskus http://www.imsa.edu/team/cpbl/cpbl.html Sivu, jossa perustietoa PBL:stä ja sen soveltamisesta.

The Problem-Based Learning Curriculum at Southern Illinois University School of Medicine http://edaff.siumed.edu/DEPT/ Southern Illinois Universityn yksityiskohtainen, mutta silti tiivis esitys PBL-muotoisesta opetussuunnitelmasta. Sisältää tietoa ja selventäviä luetteloita mm. tutoroivasta ryhmäprosessista, PBL:n hyödyistä, petussuunnitelman rakenteesta, tarvittavista resursseista, arvioinnista, PBL:n liittyvistä vääristä uskomuksista ja opiskelijalta edellytetyistä taidoista.

Project Organised Problem Based Learning in Engineering Education - 25 years of experience http://www.auc.dk/fak-tekn/fink.htm Artikkeli, jossa valotetaan PBL:n pitkää historiaa Tanskan Aalborgin yliopistossa sekä arvioidaan monipuolisesti menetelmän hyötyjä ja vaikutuksia oppimistuloksiin.

Queen's Universityn Lääketieteellisen tiedekunnan Problem-Bsed Learning -kotisivu. http://meds.queensu.ca/medicine/pbl/pblhome.htm Sisältää PBL-käsikirjan, powerPoint-esityksen, PBL-linkkejä ja PBL-abstrakteja. Käsikirjassa käsitellään perusasioiden lisäksi mm. PBL-opetuksen tavoitteita, prosessia, opiskelijan vastuuta, tuutorointia, arviointia ja ongelmien tuottamista.

San Diego State Universityn PBL-sivut http://edweb.sdsu.edu/clrit/home.html San Diego State Universityn PBL-sivut. Tietoa PBL:n hyödyntämisestä erityisesti etäopetuksessa. Median lisäksi myös perustietoa. Katso erityisesti 'Learning tree' linkin takana olevat artikkelit!

Helsingin yliopiston PBL-sivut http://www.helsinki.fi/~olindy/ Yleistä PBL:stä ja tuutorin roolista, FAQ-lista. Apukysymyksiä tuutorille löytyy osoitteesta http://www.helsinki.fi/~olindy/tutor_kysy.html

McMaster Universityn PBL-sivut http://chemeng.mcmaster.ca/pbl/pbl.htm

Maastrichtin yliopiston PBL-sivut http://www.unimaas.nl/pbl/

Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikössä tehty artikkeli 'Ongelmälähtöisen oppimisen seitsemän askeleen tanssi' http://www-hallinto.oulu.fi/optsto/opetkeh1/julkaisu/materiaalit/ongelmalahtoinen.htm

Linköpingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sivut PBL-sivut http://www.liu.se/utbildning/programinfo/om/pbl.html

Tutkiva oppiminen

Opetushallituksen sivuilla tutkivasta oppimisesta: http://www.oph.fi/kulttuuri-ikkuna/esine/tutkiva

Tutkivasta oppimisesta Helsingin Sanomissa: http://helsinginsanomat.fi/uutisarkisto/20000212/erik/20000212er02.html

Sinikka Luhtasaaren artikkeli: http://www.oaj.fi/opettaja/ope0103/juttu9.html

Tutkiva oppiminen lyhyesti: http://honeybee.helsinki.fi/juonto/tutkop.htm

Päivi Atjosen kirjoitus tutkivasta oppimisesta: http://www.kainuunkymppi.net/pankki/paivi/tutkiva/kolmas.htm

Maija Akselan diaesitys tutkivasta oppimisesta ja opettamisesta: http://www.malux.edu.helsinki.fi/koulutus/virtuaalikoulu/tutkiva_opp/

Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä. Kirjoittajina Hakkarainen, K., Lipponen, L., Ilomäki, L., Järvelä, S., Lakkala, M., Muukkonen, H., Rahikainen, M., Lehtinen, E.: http://www.hyvan.helsinki.fi/tutkiva.htm

Mentorointi

Worldwide mentoring services: http://www.mentoringgroup.com/

Everyone can benefit from having a mentor. Find mentorship experts, hundreds of mentor program descriptions, tips and ideas, and links to articles and research on mentoring. Locate a mentor or ask a mentor a question. Find a mentor seminar, conference, or workshop. http://www.peer.ca/mentor.html

International mentoring association: http://www.wmich.edu/conferences/mentoring/

Online mentoring: http://www.learner.org/courses/rfts/crs4web.htm

Mentornet: http://www.mentornet.net/

Mentoroinnista kertovia artikkeleita: http://www.coachingnetwork.org.uk/ResourceCentre/Articles/Articles.htm

Kuopion yliopiston urapalveluiden sivuilla mentoroinnista: http://www.uku.fi/careerservices/mentorointi/

Mentori auttaa lentämään omilla siivillä! Tampereen yliopiston pilotti: http://www.uta.fi/rekrytointi/mentorointi.html

Mentorointi Helsingin yliopistossa:
http://www.halvi.helsinki.fi/henkos/kehittaminen/mentorointi.html

Mentori kannustaa, potkaisee ja rohkaisee: http://www.keva.fi/kevaruotsi/vanhat_sivut/kuntien_elakevakuutus_lehdet/
kv498/kv49808.htm

Oma opas työelämään: http://www.helsinki.fi/lehdet/yolehti/1998_15/mentoroi.html

Mentorointi - henkilökohtaista opastusta työelämään: http://www.agronomiliitto.fi/exec/news/news_show.asp?ID=64

Yhteys yliopiston ulkopuolelle tuo suhteellisuudentajua ja toimii peilinä, Yliopistolainen nro 6/98: http://www.helsinki.fi/lehdet/yolainen/yol98_6/art6.htm

Mentoroinnin monet mallit, Yliopistolainen nro 5/97: http://www.helsinki.fi/lehdet/yolainen/yol97_5/art6.htm

Tekijänoikeudet

Opetusministeriön sopimusmallit virtuaaliyliopistohankkeille

10.10.2001 pidetyn OPM:n tekijänoikeusseminaarin videotallenne. Katsomiseen tarvitaan RealPlayer (http://www.real.com/player/), jossa on "RealPlayer 8 Basic". http://kraken.it.helsinki.fi:8080/ramgen/content1/HY/ok/10.10.01.rm

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa:
http://europa.eu.int/eur-lex/fi/dat/2001/l_167/l_16720010622fi00100019.pdf

Kopiosto. Tekijänoikeusjärjestö: http://www.kopiosto.fi/

Digitaali. Tekniikka & tekijänoikeudet: http://www.kopiosto.fi/tiedotus/digiesite/Default.htm

Tekijänoikeusopas: http://www.kopiraitti.fi/

The online resource for educators concerned with the growing problem of Internet plagiarism: http://www.plagiarism.org/

Tekijänoikeuden hypermediassa. Lampola, M. Luentorunko: http://matwww.ee.tut.fi/hypmed/juridik.html

Piratismista: http://www.antipiracy.fi:81/piratismi/

Tekijänoikeudet ja julkaiseminen internetissä (Ahola, V. & Moilanen, P.) : http://www.cc.jyu.fi/~pjmoilan/tekoik.html

Tietoa tietoverkon käyttämisestä mm. tekijänoikeuksista, tietosuojasta ja netiketistä: http://www.edu.fi/koulu/tyokalut/lakitieto.html

Tietoa oppimateriaalien tekijänoikeuksista: http://www.helsinki.fi/~ktuonone/oppimateriaali/tekijat/clipdefaultopmat.htm

Tekolan sanomien artikkeli: http://www.hut.fi/atk/Sanomat/96.01/tekijan.html

Tekijänoikeudet internetissä: http://www.internetix.ofw.fi/atk-tuki/opinnot/tiedonhaku/tekijanoikeus.htm

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto: http://www.teosto.fi/teosto/webpages.nsf

Internet, oppiminen ja etiikka. Pekkala, L. & Salakari, M. seminaarityö: http://www.uta.fi/~lp63324/ipopp/etusivu.htm

Tietosuoja

Tietosuojasta (esim. tenttitulosten julkaisemisesta, tietojen luovutuksesta). Asiaa tarkastellaan sekä opiskelijan että oppilaitoksen oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta: http://www.tietosuoja.fi/

Yhteistoiminnallinen oppiminen

The Cooperative Learning Center at the University of Minnesota:
http://www.clcrc.com/

Linkin takana mm. uusia artikkeleita (online magazine) yhteistoiminnallisesta oppimisesta:
http://www.kagancooplearn.com/

Californian yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjoitus yhteistoiminnallisesta oppimisesta: http://www.cde.ca.gov/iasa/cooplrng2.html

Artikkeleita yhteistoiminnallisesta oppimisesta (R. Felder):
http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Cooperative_Learning.html

The International Association for the Study of Cooperation in Education:
http://www.iasce.net/

Yhteistoiminnallinen oppiminen asiantuntijaorganisaatiossa (kirjoittajat H. Soini & M. Tensing): http://wwwedu.oulu.fi/homepage/jumbo/organis.htm

Tietokoneavusteinen yhteistoiminnallinen oppiminen:
http://www.tml.hut.fi/Opinnot/Tik-110.555/1998/seminaari/chapter6.html

Tietokoneavusteinen yhteistoiminnallinen oppiminen: http://www.hut.fi/~ujutila/cv/otywww/cscl.html

Yhteistoiminnallisen oppimisen soveltamisesta tiedonhallintataitojen ja kirjastokäytön opetukseen:
http://cc.joensuu.fi/~laphap/yhtop.htm

Videoneuvottelu

Videoconferencing Atlas: http://www.savie.com

Videoconferencing for learning: http://www.kn.pacbell.com/wired/vidconf/

Video Conferencing in Higher Education (Coventry, L.):
http://www.man.ac.uk/MVC/SIMA/video3/contents.html

Artikkeleita videoneuvottelusta, tietoa laitteistoista: http://www.videoconference.com

John Mitchell & Associates specialises in e-education and e-health in Australia, providing strategic plans, business plans, evaluation and research. About videoconferencing: http://www.jma.com.au/videocon.htm

Yleistä videoneuvottelusta: http://www.tml.hut.fi/Opinnot/Tik-111.350/2001/kalvot/Videoneuvottelu/

Vinkkejä opettajalle, kuinka videoneuvottelu järjestetään: http://www.edu.fi/koulu/videoneuvottelu.html

Täältä pääset videoneuvottelusta kertoville sivuille: http://www.aloha.fi/verkostokoulu/linkki/teema/videoneuvottelu.htm

Videoneuvottelussa tarvittavaa tekniikkaa: http://www.paltamo.fi/videoneuvottelu/linkit.html

Videoneuvottelujärjestelmät ja niiden tiedonsiirto: http://www.geocities.com/kati6nen/videosivut.htm

Lyhyt videoneuvotteluopas: http://www.tkk.utu.fi/videoneuvottelu/opas.html

Opettaminen ja esiintyminen videoneuvottelussa:
http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/3yhteiskunta/videoneuvottelu/etusivu.htm

Tietotekniikkataidot

ATK-ajokorttitutkinnon materiaalit http://www.atk-ajokorttikoulu.net/

Oppimisympäristöt

Linkkejä oppimisympäristöjen esittelysivuille

Helsingin Kauppakorkeakoulussa tehty virtuaalisten oppimisympäristöjen arviointiraportti: "Virtual Learning Environments: Evaluation of eLearning Solutions and Development of Criteria for Selecting a Solution Academic Users' Perspectives" http://www.uta.fi/itpeda/Raportit/VLenvironments.pdf

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster