« Koulutusresurssit

Verkostoja ja yhteistyötahoja


Peda-Forum: http://www.hallinto.oulu.fi/optsto/pedaforum/

IT-Peda: http://www.uta.fi/itpeda/

eOppi.net on ilmainen keskustelufoorumi sähköisestä oppimisesta käyttäjän näkökulmasta: http://www.eoppi.net

EDU.fi on Opetushallituksen ylläpitämä opetusalan uutis- ja tietopalvelu sekä oppimateriaalin jakelupalvelu: http://www.edu.fi

OPTEK - Oppimisteknologian yhdistys: http://www.optek.fi/

Opetushallitus: http://www.oph.fi/

Opetusministeriö: http://www.minedu.fi/

Suomen virtuaaliyliopisto: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/

Suomen yliopistot: http://www.edu.fi/koulut/yliopistot.html

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster