« TieVie-kouluttajakoulutus 2001 - 2002

Lähiseminaarit

Pedagoginen muutos, Oulu (26. - 27.4.2001)
Seminaarin tavoitteena on selkiyttää koulutuksen rakennetta, muodostaa vertaisryhmät ja laittaa kehittämishankkeet käyntiin. Teemana on pedagoginen muutos yliopistossa. Seminaarissa alustettuja teemoja syvennetään sitä seuraavalla verkkojaksolla.

Teknologinen muutos, Tampere (23. - 24.8.2001)
Seminaarissa käsitellään seuraavia teemoja: oppimisympäristöjen kehitysnäkymät, mediavalinta, virtuaaliviestintä, sisällöntuotannon ketjut, älykkäät tietorakenteet.

Organisatorinen muutos, Helsinki (22. - 23.11.2001)
Seminaarissa käsitellään seuraavia teemoja: oppiva organisaatio, toimintakulttuurin muutos, tvt:n opetuskäytön strategiat ja paikalliset tukipalvelut, yliopisto-opetuksen resurssointi, projektinhallinta.

Arviointi, Turku (21. - 22.3.2002)
Päätösseminaarissa esitellään TieVie-kouluttajakoulutuksen kehittämishankkeita sekä arvioidaan hankkeita ja koulutusta.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster