« TieVie-koulutus 2001 - 2002

Kehittämishanke

Koulutuksen aikana jokainen osallistuja suunnittelee ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttaa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän opetuksen kehittämishankkeen. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi opetuksen toteuttamiseen verkostopohjaisissa oppimisympäristöissä, opetussuunnitelman kehittämiseen, strategiatyöhön tai oman yliopiston tukipalveluiden kartoittamiseen. Hankkeita rajataan ja ongelmia täsmennetään koulutuksen aikana osallistujien ja kouluttajien yhteistyönä. Kehittämishankkeet dokumentoidaan koulutuksen päätteeksi TieVie-portaalissa, osallistujan työtilassa.

Raportti kehittämishankkeesta sisältää:

  • oman kehittämishankkeen kuvauksen (mistä lähdettiin liikkeelle, miten hanke onnistui, millaista palautetta saatiin, miten kollegat tukivat/vastustivat hanketta, millaisia kehittämissuunnitelmia on jatkossa),
  • omien oppimiskokemusten kuvauksen,
  • palautetta mentorilta ja muilta osallistujilta,
  • luetun materiaalin ja kirjallisuuden pohdintaa oman kehittämishankkeen ja oppimiskokemusten näkökulmasta.

Raportit voivat olla julkaistavaksi tarkoitettuja artikkeleita, postereita, www-sivuja, videoita tai konferenssi-/seminaariesitelmiä. Raportit kartuttavat myös TieVie-portaalin koulutusresursseja. Raportti kehittämishankkeesta tulee palauttaa oman paikallisryhmän mentorille, joka antaa siitä kirjallisen palautteen.

Kehittämishankkeisiin »

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster