« TieVie-kouluttajakoulutus 2002 - 2003

Pedagoginen muutos -verkkojakson ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Pedagoginen muutos -verkkojakso (13.5. - 7.6.2002) on mitoitettu noin 1 ov:n (40 h) laajuiseksi. Verkkojakson työskentely aloitetaan Oulun lähiseminaarissa ti 7.5.2002 klo 14.00- 15.15. Tämän jälkeen työskentely jatkuu verkossa Discendum Optima -oppimisympäristössä neljän viikon ajan. Varaa riittävästi aikaa jakson työskentelyvaiheisiin kalenteristasi. Suosittelemme seuraavanlaista ajankäyttöä:

1. vaihe (13.5. - 26.5.) Tapausten/ongelmien/haasteiden julkistaminen verkossa ja niistä keskustelu kirjallisuuden ja omien kokemusten pohjalta

 • Jaksolla keskustellaan Oulun lähiseminaarissa julkaistujen teemakansioiden alla (Optimassa, vasen valikko).
 • Tapaus julkaistaan vertaisryhmän yhteisenä, mutta jokainen osallistuu keskusteluun itsenäisesti.
 • Jokaisella teemakeskustelulistalla on yksi asiantuntijavieras mukana keskustelemassa.
 • Keskustelulle on suositeltavaa varata aikaa 1 - 2 h / pvä (yhteensä n. 15 h)

2. vaihe (27.5. - 2.6.) Oman hankkeen pedagogisten periaatteiden valinta

 • Laadi henkilökohtainen suunnitelma, jossa tarkastelet hankkeeseesi liittyviä pedagogisia valintoja.
 • Pohdi, miten pedagogiset periaatteet voisivat toteutua omassa hankkeessasi. Mitä asioita on tarpeen ottaa huomioon hanketta toteutettaessa ja mitkä asiat taas eivät ole oleellisia oman hankkeesi kannalta?
 • Kirjoita auki, millaisten pedagogisten periaatteiden varaan hankkeesi rakentuu.
 • Julkaise suunnitelmasi omassa työtilassasi TieVie-portaalissa. Otsikoi suunnitelmasi selkeästi (esim. Hankkeen pedagoginen peruste / hankkeen pedagogisia valintoja).
 • Hyödynnä suunnitelman kirjoittamisessa kirjallisuutta ja merkitse käyttämäsi lähdeviitteet suunnitelman loppuun. Suunnitelma on osa koulutuksen aikana tehtävää portfoliota.
 • Ajankäyttösuositus: n. 15 h työtä itselle sopivaan aikaan viikon aikana.

3. vaihe (3.6. - 7.6.) Vertaispalautteen antaminen opponenttiparin suunnitelmasta ja palautekeskustelu vertaisryhmittäin

 • Tutustu oman vertaisryhmäsi muiden jäsenten, erityisesti oman opponenttiparisi, suunnitelmiin TieVie-portaalin työtilassa (voit järjestää osallistujat vertaisryhmittäin valitsemalla riippuvalikosta haluamasi ryhmittelyperusteen).
 • Anna palautetta opponenttiparisi suunnitelmasta Optiman viestilistalla.
 • Kommentoi opponenttiparisi antamaa palautetta ja vastaa hänen esittämiinsä kysymyksiin oman vertaisryhmäsi viestilistalla.
 • Tarkenna omaa suunnitelmaasi TieVie-portaalin työtilassa vertaisryhmältä saamasi palautteen pohjalta.
 • Ajankäyttösuositus: n. 10 h työtä itselle sopivaan aikaan viikon aikana.

Kouluttajat tekevät yhteenvedon verkkojakson keskusteluvaiheesta jakson päätteeksi (14.6. mennessä).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster