« TieVie-koulutus 2002 - 2003

Lähiseminaarit

TieVie-koulutukseen kuuluu kaksi valtakunnallista, kahden päivän kestoista lähiseminaaria (yht. 4 lähipäivää). Seminaarien tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijuuden välittäminen asiantuntija-alustusten ja tapausesimerkkien kautta, osallistujien kehittämishankkeiden täsmentäminen ja rajaaminen, muihin osallistujiin tutustuminen sekä verkkotyöskentelyn tukeminen.

Lähiseminaarit ovat oleellinen osa TieVie-koulutusta ja niihin osallistuminen on pakollista. Mahdolliset poissaolot tulee erikseen korvata. Poissa olleilta edellytetään seminaarin materiaaleihin tutustumista itsenäisesti. Lähiseminaarien materiaalit löytyvät TieVie-portaaalista kyseisen seminaarin ohjelman yhteydestä. Materiaaleissa esitettyjä asioita tulee käsitellä oman kehittämishankkeen näkökulmasta koulutuksen päätösraportin liitteenä. Otsikoi liite selvästi esimerkiksi "Oulun seminaarin korvaava tehtävä".

Molempien seminarien osalta on mainittu vastuullisen järjestäjän yhteystiedot. Mikäli et pysty osallistumaan jompaan kumpaan lähiseminaariin, niin ilmoita siitä järjestäjälle annettuun päivämäärään mennessä (pvm ilmoitetaan esikseen). Mikäli osallistuja ei peru osallistumistaan ja jättää saapumatta seminaariin, hänelle lähetetään 100 € lasku turhien seminaari-kustannusten aiheuttamisesta.

Johdatus verkko-opetukseen, Turku (5. - 6.9.2002)

Seminaarin tavoitteena on selkiyttää koulutuksen rakennetta ja tutustua muiden yliopistojen osallistujiin. Seminaari tukee oman hankkeen kehittämistä ja johdattaa verkko-opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen perusteisiin. Lisätietoja seminaarista antavat Matti Lappalainen (matti.lappalainen@utu.fi) ja Meri Forsström (meri.forsstrom@utu.fi).

Verkko-opetuksen pedagogisia malleja ja tapausesimerkkejä, Jyväskylä (16. - 17.1.2003)

Seminaarissa käsitellään verkko-opetuksen pedagogisia malleja sekä esimerkkejä tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta yliopisto-opetuksessa. Lisätietoja seminaarista antavat Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi), Antti Auer (auer@jyu.fi) ja Hanna Seuranen (hmseuran@cc.jyu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster