« TieVie-koulutus 2002 - 2003

Koulutuksen tavoite

TieVie-koulutus on osa Suomen virtuaaliyliopistohanketta. Sen tarkoituksena on tukea virtuaaliyliopiston rakentumista tarjoamalla yliopisto-opettajille tietoa, taitoja ja kokemuksia verkostoituneesta opiskelusta ja opettamisesta. TieVie-koulutuksen tavoitteena on auttaa yliopisto-opettajia soveltamaan tieto- ja viestintätekniikkaa omassa opetuksessaan pedagogisesti järkevällä tavalla. Tavoitteena ei siis sinänsä ole etäopetuksen määrän lisääminen, vaan opetuksen ja oppimisen laadun kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla.

Tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttöön liittyviä ongelmia ratkotaan yhdessä osallistujien, mentoreiden ja kouluttajien muodostamassa asiantuntijayhteisössä. Tarkastelun kohteena koulutuksessa ovat verkko-opetuksen tuotantoprosessi, sisällön tuotanto, ohjaus ja arviointi. Vuorovaikus, yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja verkostoituminen ovat tärkeitä koulutuksen onnistumiseksi. Koulutuksen aikana jokainen osallistuja toteuttaa opetuksen kehittämishankkeen.

Koulutus tarjoaa:

  • perustiedot pedagogisesti mielekkäiden verkkokurssien suunnittelusta ja toteutuksesta,
  • pedagogista ja teknistä tukea kurssien suunnitteluun,
  • omakohtaisen kokemuksen opiskelusta verkkoympäristössä,
  • välineitä omaan opetukseen liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja verkostoituneen opetuksen suunnitteluun,
  • konkreettisen mahdollisuuden verkostoitua toisten yliopistojen ja eri tieteenalojen opettajien kanssa ja toteuttaa yhteistä opetusta verkossa,
  • valmiuksia omaan opetukseen sopivan teknologian valintaan ja soveltamiseen.

TieVie-koulutuksen tavoitteena on tukea opetusverkostojen muodostumista. Valtakunnallinen toteutus ja lähi- ja etätyöskentelymuotojen joustava käyttö mahdollistavat verkostoitumisen ja osallistujien asiantuntijuuden jakamisen. Koulutus tarjoaa konkreettisen alustan eri yliopistojen ja tieteenalojen opettajien yhteistyölle.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster