« TieVie-kouluttajakoulutus

Kehittämishanke

TieVie-kouluttajakoulutuksen aikana jokainen osallistuja toteuttaa yksin tai yhteistyössä vertaisryhmänsä kanssa kehittämishankkeen, jossa opetusta kehitetään hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa. Koututuksen aikana toteutettavien kehittämishankkeiden tulee liittyä yliopiston henkilöstön tvt:n opetuskäyttötaitojen tukemiseen tai siihen liittyvään kouluttamiseen. Oman perusopetuksen kehittämiseen liittyvät hankkeet eivät kelpaa. Kehittämishankkeina voivat olla esimerkiksi jonkin henkilöstökoulututuskokonaisuuden suunnittelu ja/tai toteuttaminen, oman laitoksen tvt:n opetuskäytön tukihenkilönä toimiminen, laitoksen tvt:n opetuskäytön strategian laatiminen tai sen toimeenpanon edistäminen. Kehittämishankkeita rajataan ja ongelmia täsmennetään koulutuksen aikana osallistujien ja kouluttajien yhteistyönä mm. lähiseminaarien juonneryhmien ja verkkojaksojen aikana. Kehittämishankkeet dokumentoidaan koulutuksen päätteeksi TieVie-portaalissa.

Kehittämishankkeisiin »

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster