« TieVie-kouluttajakoulutus

Organisatorinen muutos -verkkojakson 2003 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Organisatorinen muutos -verkkojakso (3.11. - 5.12.2003) on mitoitettu työmäärältään 1 ov:n (40 h) laajuiseksi kokonaisuudeksi. Jakson materiaalina käytetään Suomen virtuaaliyliopiston ja IT-Peda -verkoston tuottamaa Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiapalvelua
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/osahankkeet/strategiapalvelu/. Työskentely tapahtuu WebCT-ympäristössä ja TieVie-portaalin työtilassa. Työskentely etenee vaiheittain seuraavasti:

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

45

Ensimmäisen viikon aikana tutustutaan itsenäisesti verkkojakson materiaaleihin, WebCT-ympäristöön ja laaditaan oma työskentelyaikataulu. Lisäksi muotoillaan ryhmän yhteinen tehtävä jakson ajaksi.

n. 10 h työskentelyä itselle sopivaan aikaan viikon aikana

46

Oman yksikön strategiatilanteen dokumentointi TieVie-portaaliin.

n. 10 h työskentelyä itselle sopivaan aikaan viikon aikana

47 - 48

Keskustelu vertaisryhmittäin WebCT-ympäristössä. Keskustelun ohjeet ja tehtävät tarkentuvat organisatorinen muutos seminaarin aikana.

n. 1 - 1,5 h työskentelyä päivittäin (yht. 15 h)

49

Yhteenveto ja arviointi jakson keskustelusta TieVie-portaaliin.

n. 5 h työskentelyä itselle sopivaan aikaan viikon aikana


 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster