« TieVie-kouluttajakoulutus

Portfolio-verkkojakson ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Portfolio-verkkojakso (2.2. - 5.3.2004) on mitoitettu työmäärältään 1 ov:n (40 h) laajuiseksi. Työskentely etenee viikoittain seuraavasti:

Vko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

vko 6 - 7

Tutustutaan verkkoympäristöön sekä käynnistetään portfolion aineistonkeruu käyden läpi TieVie-kouluttajakoulutuksen aikana kertynyttä materiaalia.

Tehdään lopullinen valinta aineistosta, jota omassa portfoliossa hyödynnetään, sekä laaditaan karkea runko portfolion rakenteesta otsikkotasolla. Aineisto sekä oman portfolion alustava rakenne esitellään omalle juonneryhmälle verkossa. Esittelyjen pohjalta osallistutaan verkkokeskusteluun vapaasti kommentoiden.

n. 12 h työskentelyä itselle sopivaan aikaan kahden viikon aikana.

vko 8

Pohditaan omaa ammatillista minäkuvaa, ja tuotetaan tämän teeman pohjalta oma puheenvuoro verkkoon. Osallistutaan verkkokeskusteluun muiden puheenvuoroja kommentoiden. Oman portfolion konkreettinen työstäminen.

n. 1 - 1,5 h työskentelyä päivittäin (yht. 8 h)

vko 9

Pohditaan palautetta, jota omasta työstä, toiminnasta ja hankkeesta on TieVie-kouluttajakoulutuksen saatu ja hankittu, ja tuotetaan tämän teeman pohjalta puheenvuoro verkkoon. Osallistutaan verkkokeskusteluun muiden puheenvuoroja kommentoiden. Oman portfolion konkreettinen työstäminen.

n. 1 - 1,5 h työskentelyä päivittäin (yht. 8 h)

vko 10

Portfolioaineiston kokoaminen kasaan ja tähän mennessä työstetyn portfolion julkaiseminen verkossa keskustelualueella. Verkkokeskustelussa palautteen antaminen muiden töistä. Palautteen antaminen Portfolio-jaksosta TieVie-portaalissa.

n. 12 h työskentelyä itselle sopivaan aikaan viikon aikana.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster