« TieVie-kouluttajakoulutus

Pedagoginen muutos -verkkojakson 2003 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Pedagoginen muutos -verkkojakso (12.5. - 6.6.2003) on mitoitettu työmäärältään 1 ov:n (40 h) laajuiseksi. Verkkojakson työskentely aloitetaan Oulun lähiseminaarissa 9.5.2003. Tämän jälkeen työskentely jatkuu verkossa Discendum Optima -oppimisympäristössä neljän viikon ajan. Varaa riittävästi aikaa jakson työskentelyvaiheisiin kalenteristasi. Suosittelemme seuraavanlaista ajankäyttöä:

1. vaihe (12.5. - 25.5.2003) Tapausten/ongelmien/haasteiden julkistaminen verkossa ja niistä keskustelu kirjallisuuden ja omien kokemusten pohjalta

 • Keskustelua verkossa käydään juonneryhmittäin ja jokaisella juonteella on yksi asiantuntijavieras ja yksi viime vuoden TieVie-kouluttajakoulutuksen osallistuja (alumni) mukana keskustelemassa.
 • Jaksolla keskustellaan Oulun lähiseminaarissa yhdessä mietittyjen teemojen alla (Optimassa, vasen valikko).
 • Jokainen osallistuja julkaisee Optimassa oman, itseään kiinnostavan pedagogiseen muutokseen liittyvän tapauksen/haasteen/ongelman ja osallistuu sekä oman että muiden osallistujien tapausten käsittelyyn.
 • Keskustelulle on suositeltavaa varata aikaa 1 - 2 h / pvä (yhteensä n. 15 h)

2. vaihe (26.5. - 1.6.2003) Oman hankkeen pedagogisten periaatteiden valinta

 • Kirjoita yhteenveto verkkokeskustelun pohjalta omaan tapaukseesi/ongelmaasi/haasteeseesi liittyen.
 • Laadi henkilökohtainen suunnitelma, jossa tarkastelet hankkeeseesi liittyviä pedagogisia valintoja. Hyödynnä verkkokeskustelun antia suunnitelmassasi.
 • Pohdi, miten pedagogiset periaatteet voisivat toteutua omassa hankkeessasi. Mitä asioita on tarpeen ottaa huomioon hanketta toteutettaessa ja mitkä asiat taas eivät ole oleellisia oman hankkeesi kannalta?
 • Kirjoita auki, millaisten pedagogisten periaatteiden varaan hankkeesi rakentuu.
 • Julkaise suunnitelmasi omassa työtilassasi TieVie-portaalissa. Otsikoi suunnitelmasi selkeästi (esim. Hankkeen pedagoginen peruste / hankkeen pedagogisia valintoja).
 • Hyödynnä suunnitelman kirjoittamisessa kirjallisuutta ja merkitse käyttämäsi lähdeviitteet suunnitelman loppuun. Suunnitelma on osa koulutuksen aikana tehtävää portfoliota.
 • Ajankäyttösuositus: n. 15 h työtä itselle sopivaan aikaan viikon aikana.

3. vaihe (2.6. - 6.6.2003) Vertaispalautteen antaminen opponenttiparin suunnitelmasta ja palautekeskustelu vertaisryhmittäin

 • Tutustu oman vertaisryhmäsi muiden jäsenten / opponenttiparisi suunnitelmaan Optimassa (Sopikaa esim. sähköpostilla oman vertaisryhmänne kanssa, miten opponoitte toisianne.)
 • Anna palautetta vertaisryhmäsi / opponenttiparisi suunnitelmasta Optiman 'Kommentointi-listalla' (keltainen puhekupla dokumentin jäljessä)
 • Kommentoi saamaasi palautetta ja vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin Optimassa
 • Tarkenna omaa suunnitelmaasi saamiesi kommenttien pohjalta
 • Vie suunnitelmasi lopuksi TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa)
 • Ajankäyttösuositus: n. 10 h työtä itselle sopivaan aikaan viikon aikana.

Jakson päätteeksi

Kouluttajat tekevät yhteenvedon verkkojakson keskusteluvaiheesta jakson päätteeksi (14.6.2003 mennessä).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster