« TieVie-kouluttajakoulutus

Koulutuksen suorittaminen ja arviointi

TieVie-kouluttajakoulutuksen laajuus on 10 opintoviikkoa. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää:

  • aktiivista osallistumista lähiseminaareihin, verkkojaksotyöskentelyyn sekä juonne- ja vertaisryhmän toimintaan,
  • kirjallisuuteen ja koulutusmateriaaliin perehtymistä ja reaktiopaperien kirjoittamista,
  • kehittämishankkeen toteuttamista,
  • portfolion laatimista.

Omaa potfoliota työstetään koko koulutuksen ajan. Koulutuksen aikana tuotetusta materiaalista julkaistaan oman oppimisen kannalta merkittävimmät oppimiskokemukset, oivallukset ja palautteet koulutuksen päätteeksi tehtävässä näyteportfoliossa. Portfolion työstämistä tuetaan erityisesti koulutuksen viimeisellä "Portfolio" -verkkojaksolla, jonka aikana tehdään näyteportfolion ensimmäinen versio. "Lopullisen" näyteportfolion suositeltava laajuus on n. 10 sivua. Ohjeita ja apukysymyksiä portfolion laadintaan löydät tästä.

Mikäli jokin verkkojakso tai lähiseminaari on jäänyt ajallaan suorittamatta, koulutuksen loppuun saattaminen edellyttää puuttuvien osasuoritusten tekemistä 13.4.2004 mennessä. Voit tarkistaa oman suoritustilanteesi TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Henkilökohtaiset osasuoritukset).

Portfolion tulee olla valmis 13.4.2004 mennessä. Sen voi palauttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

a) Julkaise portfolio TieVie-portaalissa omassa työtilassasi (Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Jos olet tehnyt portfolion omille www-sivuillesi, voit myös laittaa sivun osoitteen linkiksi työtilaan. Huomaa, että työtila on avoin koulutuksen järjestäjille ja kaikille TieVie-koulutusten osallistujille.

b) Mikäli portoliosi on yksityisluonteinen etkä halua julkaista sitä koko TieVie-ryhmälle, voit toimittaa sen myös sähköpostitse Paula Vaskurille(paula.vaskuri(a)oulu.fi).

Koulutus ja portfoliot arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. TieVie-suunnitteluryhmä arvioi ja hyväksyy suoritukset sekä lähettää todistukset suorittaneille 30.4.2004 mennessä. Todistukset lähetämme postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. Jos osoitteesi muuttuu, muista päivittää uudet yhteystietosi portaaliin (Kirjautuminen -> Muokkaa osallistujakortin tietoja).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster