« TieVie-kouluttajakoulutus

Teknologinen muutos -verkkojakson 2003 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Teknologinen muutos -verkkojakso (25.8. - 26.9.2003) on mitoitettu 1 ov:n (40 h) laajuiseksi. Verkkojakso toteutetaan skenaariotyöskentelynä juonneryhmissä. Jakson työskentely aloitetaan Jyväskylän lähiseminaarissa 21. - 22.8., jossa esitellään verkkojakson sisältö ja työskentelymalli, sekä valitaan jokaiselle juonneryhmälle vetäjä, vertaisryhmien vastuuhenkilöt sekä skenaarion koostaja. Tämän jälkeen työskentely jatkuu verkossa Discendum Optima -oppimisympäristössä viiden viikon ajan. Varaa riittävästi aikaa jakson työskentelyvaiheisiin kalenteristasi. Suosittelemme seuraavanlaista ajankäyttöä.

Ennakkotehtävä

Verkkokyselyyn vastaaminen ennen Jyväskylän lähiseminaaria, viikolla 33. Varaa n. 1 tunti aikaa verkkokyselyyn vastaamiseen. Kysely toteutetaan Optima –verkkoympäristössä. Ohjeet vastaamiseen saat elokuun aikana sähköpostilla.

1. vaihe (25.8. - 1.9.2003): Skenaariomenetelmään tutustuminen sekä ryhmän tavoitteista ja toimintatavoista sopiminen. Ryhmän toimintasuunnitelman julkaiseminen verkkoympäristössä.

Jokainen osallistuja tutustuu ensin itsenäisesti jakson teemaan ja skenaariomenetelmään annetun aineiston perusteella. Tämän jälkeen juonneryhmät järjestäytyvät vetäjän johdolla ja sopivat jakson toimintavoista. Juonneryhmän vetäjä julkaisee ryhmän toimintasuunnitelman verkkoympäristössä 1.9. mennessä.

Ajankäyttösuositus: Itsenäistä työskentelyä ja juonneryhmän työskentelyyn osallistumista n. 6 tuntia viikon aikana.

2. vaihe (2.9. - 15.9.2003): Skenaarion työstäminen juonneryhmissä/vertaisryhmässä ja skenaarion julkaiseminen verkkoympäristössä.

Juonneryhmä jakautuu vertaisryhmiksi työstämään omaa osuuttaan skenaariosta. Vertaisryhmän vetäjä vastaa työskentelystä ja oman ryhmänsä tuotoksen koostamisesta. Skenaarion koostaja kokoaa koko juonneryhmän skenaarion ja julkaisee sen verkkoympäristössä 15.9. mennessä.

Ajankäyttösuositus: Ryhmän työskentelyyn osallistumista n. 20 tuntia.

3. vaihe (16.9. - 26.9.2003): Juonneryhmäparien pohdintakeskustelu skenaarioista ja oman pohdinnan julkaiseminen TieVie-portaalissa.

Jokainen osallistuu jakson vetäjien nimeämien juonneryhmäparien pohdintakeskusteluun. Skenaarioiden ja pohdintakeskustelujen pohjalta tuotetaan henkilökohtainen pohdinta, jossa suhteutetaan jakson työskentelyä oman hankkeen edistämiseen ja omaan toimintaympäristöön.

Ajankäyttösuositus: Ryhmäkeskusteluun osallistumista n. 1-1½ tuntia päivässä (yhteensä 10 tuntia).

Pohdinnan kokoaminen ja julkaiseminen TieVie-portaaliin: Yksilötyöskentelyä n. 4 tuntia itsellesi sopivana aikana.

Jakson päätteeksi

Kouluttajat tekevät yhteenvedon verkkojakson keskusteluvaiheesta jakson päätteeksi (15.10.2003 mennessä).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster