Tarkoituksena ei mentorryhmässä niinkään ole löytää yksiselitteisiä vastauksia ongelmiin, vaan ennemminkin tarkastella kehittämishankkeita eri näkökulmista ja löytää niihin oikeita kysymyksiä. Aluksi ilmeisiltä näyttävät vastaukset saattavat tarkemman pohdiskelun ja keskustelun jälkeen muuttua ja tarkentua.

Autenttisille, todellisen elämän ongelmille ovat tyypillisiä mm. seuraavat asiat:

  • ensimmäinen ja vaikein askel ongelmanratkaisussa on tunnistaa, että on olemassa ongelma,
  • on usein hankalampaa ymmärtää, mikä se ongelma on, kuin ymmärtää miten ratkaista se,
  • ongelmat ovat usein huonosti strukturoituja,
  • ei ole tavallisesti selvää, mitä informaatiota tullaan tarvitsemaan, jotta annettu ongelma voidaan ratkaista; ei ole myöskään aina selvää, mistä tämä informaatio voidaan löytää,
  • ongelmien ratkaisut ovat riippuvaisia tai vuorovaikutuksessa niiden kontekstien kanssa, joissa ongelmat esiintyvät,
  • ongelmilla ei yleensä ole yhtä oikeata ratkaisua ja vieläpä kriteerit sille, mikä konstruoi parhaan ratkaisun, ei ole useinkaan selvä,
  • ongelmien ratkaisuilla on seurauksia, joilla on merkitystä,
  • ongelmien ratkaisu tapahtuu usein ryhmissä,
  • ongelmat voivat olla monimutkaisia, sekavia ja itsepintaisesti säilyviä.

(Lähde: Siegel & Kirkley 1977; Aarnio & Enqvist 2002)

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster