« Oulun lähiseminaarin ohjelma

TieVie-koulutus, Oulun lähiseminaari, laitosvierailu englannin kielen laitokselle 26.9. klo 13.00 - 14.30

Osallistujien kiinnostuksesta riippuen vierailun aikana voidaan esitellä esim. seuraavaa:

Englannin kielen laitoksella on mm. seuraavia kursseja tai hankkeita, jotka hyödyntävät eri tavoin verkko-opiskelua: Graduate Plazalla voi suorittaa syventävien opintojen seminaarin (4 ov), thesis workshopin (4 ov) ja gradun (20 ov); Postgraduate Plaza on jatko-opiskelijoiden
ohjaus/työskentely-ympäristö; Technical Communication (15 ov), teknisen viestinnän ohjelma on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä IT-yritysten "kielityöntekijöiden" kanssa; Opettajuuden työpaja (2 ov) on kielten laitosten yhdessä toteuttama kurssi, jolla pohditaan kouluvierailujen ja omien oppimiskokemusten pohjalta erilaisia kielenoppimiseen ja -opetukseen liittyviä kysymyksiä ongelmalähtöisesti. Kielten verkkopedagogiikka (2 - 4 ov) on verkkokurssi, jolla toteutetaan osallistujien kesken suunniteltuja projekteja esimerkiksi koulujen kanssa. Discourse Analysis -kurssilla verkkoa on käytetty luentojen tukena mm puhutun kielen aineistojen litteroinnin opiskelussa. Laitoksella on myös kaikille verkkokursseille yhteinen Resource Library.

Englannin kielen laitoksen www-sivut.

Esittelijänä toimii Leena Kuure, p. 08 - 553 3286, leena.kuure@oulu.fi.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster