« TieVie-asiantuntijakoulutus

Organisatorinen muutos -verkkojakson 2004 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Organisatorinen muutos -verkkojakso (1.11.- 5.12.2004) on mitoitettu työmäärältään noin yhden opintoviikon laajuiseksi. Verkkojakson työskentely aloitetaan Helsingin lähiseminaarissa 29.10.2004, jossa esitellään verkkojakson aikataulutus, sisältö ja tehtävät sekä orientoidutaan verkkojaksolla käytettäviin strategiarooleihin Saku Mantereen luennon kautta. Verkkojakson varsinainen työskentely tapahtuu verkossa WebCT-ympäristössä ja jatkuu viiden viikon ajan alkaen seminaarin jälkeisenä maanantaina 1.11.2004. Varaathan tuttuun tapaan aikaa jakson työskentelyyn kalenteristasi. Ajankäyttösuosituksemme näet alla.

Verkkojakso aloitetaan orientaatioviikolla, jolloin tutustutaan jakson tarkempaan ohjelmaan, materiaaleihin ja valitaan keskusteluissa käytettävät strategiaroolit. Orientaatioviikolla ryhmät myös kokoontuvat chatissa ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen työskentely jatkuu ryhmittäisenä verkkokeskusteluna WebCT:ssä aina joulukuun ensimmäiselle viikolle asti. Verkkojakson strategiaryhmät on muodostettu yhdistämällä 2-3 vertaisryhmää toisiinsa yli juonneryhmärajojen.

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

45

Orientaatioviikko (tutustutaan ohjelmaan, aikatauluun ja materiaaleihin, erityisesti kehyskertomuksena toimivaan strategialuonnokseen, ryhmäydytään chatissa, valitaan strategiaroolit)

n. 5 t työskentelyä,
1 t/päivä

46

Keskustelu käynnistyy. Teemana strategian arviointi.

n. 10 t työskentelyä itselle sopivaan aikaan viikon aikana

47

Keskustelu jatkuu strategian arvioinnista viikon puoleen väliin. 18.11. siirrytään pohtimaan strategian toimeenpanoa.

n. 10 tuntia työskentelyä ryhmän sopimalla tavalla

48

Keskustelu strategian toimenpanosta jatkuu. Sovitaan palautekeskustelun aika (kaikille sopiva!).

n. 10 tuntia työskentelyä ryhmän sopimalla tavalla

49

Jakson yhteenveto- ja palautekeskustelu chatissa. Portfoliotehtävien tekeminen.

n. 5 t työskentelyä,
1 t/päivä

Verkkojakson päätyttyä jakson vetäjä laatii yhteenvedon verkkojaksosta (7.1.2005 mennessä).

Organisatorinen muutos -jakson ohjaus- ja arviointikuvaus

Organisatorinen muutos -verkkojakson ohjaus perustuu strategiaryhmien itseohjautuvaan työskentelyyn, jota jakson vetäjä ja tuutorit tukevat. Tuutoreiden roolina on erityisesti osallistujien kannustaminen, ryhmien tukeminen jakson alussa roolien valinnassa ja keskustelun avauksessa. Tuutori selventää ohjeita tarvittaessa ja seuraa ryhmien keskustelua. Tuutori huolehtii siitä, että ryhmät pysyvät aikataulussa. Verkkojaksosta vastaa Helsingin yliopisto, Mari Jussila (mari.jussila@helsinki.fi) ja Sari Koski-Kotiranta (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi).

Jakson arviointi perustuu ryhmien aktiivisuuteen, tehtävien suorittamiseen ja tuutoreiden arvioon ryhmien toiminnasta. Jakson lopussa roolikeskustelun pohdintoja peilataan omakohtaisiin kokemuksiin strategiatyöstä, jotka kirjataan portfoliota varten. Jakson hyväksytysti suorittanut on:

  • Osallistunut ryhmänsä suunnittelukokoukseen
  • Keskustellut aktiivisesti oman ryhmänsä alueella valitun strategiaroolin kautta
  • Osallistunut yhteenveto- ja palautekeskusteluun
  • Tallentanut portfoliotehtävän TieVie-portaaliin

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster