« TieVie-asiantuntijakoulutus

Pedagoginen muutos -verkkojakson 2004 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Pedagoginen muutos -verkkojakso (10.5. - 6.6.2004) on mitoitettu työmäärältään 1 ov:n (40 t) laajuiseksi. Verkkojakson työskentely aloitetaan Oulun lähiseminaarissa 7.5.2004. Tämän jälkeen työskentely jatkuu verkossa Discendum Optima -oppimisympäristössä neljän viikon ajan alkaen maanantaina 10.5.2004. Varaa riittävästi aikaa jakson työskentelyvaiheisiin kalenteristasi. Suosittelemme seuraavanlaista ajankäyttöä:

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

20 - 21

1. vaihe (10. - 23.5.2004): Verkkokeskustelu Oulun lähiseminaarissa mietittyjen teemojen mukaisesti. Jokainen julkaisee Optimassa oman pedagogiseen muutokseen liittyvän tapauksen viimeistään 12.5. ja osallistuu sekä oman että muiden esittämien ajatusten käsittelyyn. Keskustelussa ovat aktiivisesti mukana asiantuntijat ja alumnit.

n. 15 t työskentelyä,
1 - 2 t/pv

22

2. vaihe (24. - 30.5.2004): Oman hankkeen pedagogisten periaatteiden valinta ja hankkeen aikataulun (hankkeesi tavoitteet ja niiden suunniteltu toteutumisaikataulu) suunnittelu aiemmilla viikoilla käydyn keskustelun pohjalta.

Julkaise molemmat suunnitelmasi Optimassa Pedagoginen muutos -jaksolla juonneryhmäsi suunnitelmille varatussa kansiossa.

n. 15 t työskentelyä itselle sopivaan aikaan viikon aikana

23

3. vaihe (31.5. - 6.6.2004): Vertaispalautteen antaminen opponenttiparin suunnitelmasta ja palautekeskustelu vertaisryhmittäin. Oman suunnitelman tarkentaminen saatujen kommenttien pohjalta. Suunnitelmien vieminen TieVie-portaaliin omaan työtilaan.

n. 1 - 1,5 t työskentelyä päivittäin (yht. 15 t)

Jakson päätteeksi kouluttajat tekevät yhteenvedon verkkojakson keskusteluvaiheesta (14.6.2004 mennessä).

Pedagoginen muutos -jakson ohjaus- ja arviointikuvaus

Jakson sisällöllinen ohjaus perustuu verkkotyöskentelyyn, jossa on mukana pedagogisen muutoksen asiantuntijoita ja TieVie-alumneja. Pedagogiseen muutokseen liittyviä ongelmia ratkotaan verkkokeskustelussa osallistujien, alumnien ja asiantuntijoiden kesken. Asiantuntijat jakavat verkossa sisällöllistä osaamistaan ja kuljettavat keskustelua tärkeäksi näkemäänsä suuntaan. Alumnit antavat vanhemman vertaisen tukea hankkeiden pedagogisten lähtökohtien selvittelyssä. Asiantuntijoiden ja alumnien kanssa käytyä keskustelua hyödyntämällä osallistujat tekevät hankkeeseensa pedagogisen kuvauksen ja hankkeensa aikataulusuunnitelman luonnoksen. Pedagoginen muutos -verkkojakson prosessin ohjauksesta vastaa Oulun yliopisto, Paula Vaskuri (paula.vaskuri(a)oulu.fi) ja Merja Ruotsalainen (merja.peurasaari(at)oulu.fi).

Jakson arviointi perustuu vertaisarviointiin. Pedagogiset suunnitelmat arvioidaan vertaisryhmässä antamalla palautetta kollegoille joko pareittain tai koko ryhmässä. Suunnitelmat täsmentyvät palautteen myötä. Jakson hyväksyttävästi suorittanut on osallistunut verkkokeskusteluun, laatinut kuvauksen ja suunnitelman sekä antanut palautetta vertaisryhmässään.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster