« TieVie-asiantuntijakoulutus

Portfolio-verkkojakso 2004 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Portfolio -verkkojakso (31.1.- 6.3.2005) on mitoitettu työmäärältään noin yhden opintoviikon laajuiseksi. Verkkojakson työskentely tapahtuu verkossa WebCT-ympäristössä (huom: Turun yliopiston palvelimella) ja jatkuu viiden viikon ajan alkaen maanantaina 31.1.2005.

Työskentelyaikataulun suhteen erityisen tärkeää on se, että lähdet heti verkkojakson ensimmäisen viikon alussa liikkeelle ripeästi. Vaikka työskentelyyn kuuluu paljon itsenäistä kirjoitusprosessin läpikäyntiä, on hyvä varata kirjoittamiselle aikaa kalenteristasi. Huomaa myös, että jakson vuorovaikutteisilla viikoilla (viikot 6 ja 8) oman tuotoksesi tuominen vertaisryhmään heti viikon alussa on tärkeää. Ajankäyttösuosituksemme näet alla.

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

5

 • oman portfolioaineiston läpikäyminen, valikointi ja rajaaminen
 • rajatun portfolioaineiston rakenteellinen järjestäminen otsikkotasolle
 • 1. kirjoitusprosessin läpivieminen

n. 10-15 t työskentelyä itselle sopivaan aikaan viikon aikana

6

 • näyteportfolioluonnoksen 1.versio vertaisryhmään
 • palauterinki

n. 5 t työskentelyä,
1 t/päivä

7

 • kirjoitusprosessin jatkaminen ja muokkaus
 • Asiantuntijavierailu-foorumissa mahdollisuus kohdennetun palautteen pyytämiseen ja saamiseen portfoliosta asiantuntijakommentin muodossa

n. 10 t työskentelyä itselle sopivaan aikaan viikon aikana

8

 • näyteportfolioluonnoksen 2.versio vertaisryhmään
 • palauterinki

n. 5 t työskentelyä,
1 t/päivä

9

 • näyteportfolion ensiluonnoksen julkaiseminen oman juonneryhmän foorumissa
 • yhteinen palautekeskustelu
 • palautteen antaminen verkkojaksosta TieVie-portaalissa

n. 5 t työskentelyä,
1 t/päivä

Portfolio -verkkojaksolla keskeiset työskentelymuodot itsenäinen työskentely ja vuorovaikutteinen työskentely vertaisryhmässä on suunniteltu toteutuvaksi vuoroviikoin. Jakson ensimmäinen ja todennäköisesti myös työläin viikko aloitetaan oman portfolioaineiston rajaamisella ja organisoinnilla, jonka jälkeen viedään läpi ensimmäinen kirjoitusrupeama nopeasti ja spontaanisti. Välittömästi viikon 6 maanantaina käynnistyy vertaisryhmän palauterinki, jonka pohjalta itsenäinen kirjoitusprosessin työstäminen jatkuu eteenpäin. Viikko 7 on jälleen itsenäistä työskentelyä, jonka lisäksi halukkailla on mahdollisuus kohdennetun palautteen saamiseen verkossa vierailevalta asiantuntijalta. Vertaisryhmätyöskentely viikolla 8 noudattelee viikon 6 kaavaa, ja jakson viimeisellä viikolla 9 näyteportfolioluonnokset julkaistaan verkossa juonneryhmien mukaan nimetyissä foorumeissa.

Portfolio-jakson ohjaus- ja arviointikuvaus

Portfolio -verkkojaksolla toimii ohjaajina neljä tuutoria, joiden pääroolina on toimia verkossa työskentelyprosessin asiantuntijoina sekä toiminnan organisaattoreina. Toimintaohjeet kerrataan viikoittain verkossa yleisellä keskustelualueella ja lisäksi kullekin juonteelle nimetty tuutori vierailee juonteensa vertaisryhmien omilla foorumeilla säännöllisesti. Tuutorin tehtävänä on myös toimia vastaamassaan juonteessa yhteispalautteen antajana näyteportfolioluonnoksista jakson päätteeksi.

Verkkojakson sisällöllinen ohjaus on pyritty rakentamaan ohjaavan materiaalin varaan, mutta tuutoreilta voi toki pyytää tarpeen mukaan myös sisällöllistä tukea ja tarkennusta toimintaohjeisiin. Viikon 7 aikana verkossa vierailee asiantuntija, jolta on mahdollista saada omasta näyteportfoliosta kohdennettua palautetta.

Jakson arviointi perustuu sisällöltään ja laajuudeltaan vaaditut kriteerit (kts. portfoliotyöskentely) täyttävän näyteportfolion tuottamisen ja viimeistelyn loppuun saattamiseen sekä vertaisryhmän toimintaan osallistumiseen jakson aikana niille laaditussa aikataulussa.

Jakson hyväksytysti suorittanut on:

 • tuottanut tai viimeistellyt jakson aikana oman näyteporftolioluonnoksensa,
 • tuonut oman portfolioluonnoksensa vertaisryhmän nähtäväksi ja osallistunut tehtävänannon edellyttämällä tavalla oman vertaisryhmänsä palauterinkiin (vähintään toisella vertaisryhmätyöskentelyä edellyttävistä viikoista) sekä
 • julkaissut näyteportfolioluonnoksensa juonneryhmän foorumilla jakson viimeisellä viikolla ja osallistunut vapaamuotoiseen palautekeskusteluun kommentoimalla ja antamalla palautetta muiden tuotoksista.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster