TieVie - Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus

Arviointi-verkkojakso 23.2. - 19.3.2004

 

Aikataulu ja tehtävät

A. Lähityöskentelyvaihe

(Vaiheet 1 - 5 käytiin läpi Jyväskylän lähiseminaarissa 12. - 13.2.2004)

1. Virikemateriaali (Katharsis-elokuva) ja käsitteiden selventäminen

 • Oliko elokuvassa käsitteitä, jotka jäivät epäselväksi?

2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittäminen

 • Mikä Katharsis-elokuvassa kiinnosti?
 • Millaisia arviointiin liittyviä ajatuksia, ongelmia, ilmiöitä heräsi?
 • Ryhmä sopii alustavan otsikon/työnimen ongelmalleen/ilmiölleen.

3. Aivoriihi

 • Millaisia ajatuksia, ideoita, näkökulmia, käsitteitä jne. liittyy ryhmän valitsemaan alustavaan ongelmaan?
 • Jokainen kirjoittaa ajatuksensa kritiikittömästi lapuille (yksi ajatus/lappu) ja sanoo ideansa ääneen samalla kun vie lapun fläppitaululle (voidaan myös valita sihteeri, joka kokoaa laput fläpille).

4. Ongelman analysointi

 • Alustavan rakenteen (käsitekartan) työstäminen tutkittavalle ilmiölle.
 • Samaan teemaan liittyvät tai toisiaan lähellä olevat ideat ryhmitellään fläppitauluun lähelle toisiaan.
 • Lyhyt keskustelu siitä, puuttuuko käsitekartasta vielä joitakin näkökulmia.

5. Oppimistavoitteiden muodostaminen

 • Tuotetuista näkökulmista valitaan yksi tai kaksi eniten kiinnostavaa teemaa ja niistä muodostetaan ryhmän yhteinen oppimistavoite jaksolle.
 • Tavoitteena on, että oppimisen kohteeksi valittavasta asiasta on konkreettista hyötyä osallistujien omille kehittämishankkeille.
 • Lopuksi ryhmässä jaetaan hyödyllisiä kirjallisuusvinkkejä yms., jos tiedossa sellaisia on.

B. Verkkotyöskentelyvaihe

vk 9. Itseopiskeluvaihe (23. - 29.2.)

 • Tutustu itsenäisesti verkkojakson virikemateriaaliin (Arvioinnin ABC) ja arviointikirjallisuuteen. Etsi materiaalista ja kirjallisuudesta vastauksia ja uusia näkökulmia ryhmänne valitsemaan oppimistavoitteeseen. Virikemateriaalista löytyy muun muassa arviointiin liittyviä videoleikkeitä, linkkejä ja kirjallisuusviitteitä, joiden kautta arviointi-teemaan voi syventyä.
 • Tee oppimastasi lyhyt tiivistelmä (n. 1 sivu) 29.2. mennessä, jossa nostat esiin ryhmässä sopimaanne oppimistavoitteeseen liittyvät keskeiset havainnot, löydökset ja näkökulmat sekä niiden pohjalta heränneet omat oivallukset. Kirjaa tiivistelmään myös käyttämäsi lähteet. Tiivistelmä tehdään Optima-ympäristöön oman pienryhmän Tiivistelmät-kansioon (ks. ohje).

vk 10. Keskustelu- ja yhteenvetovaihe (1. - 7.3.)

 • Tutustu oman pienryhmäsi muiden jäsenten tiivistelmiin ja osallistu oman ryhmäsi keskusteluun Optima-ympäristön Keskustelu-alueella (ks. ohje). Myös ryhmän tuutori on mukana keskustelemassa. Pohtikaa ryhmässä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

1. Miten käsityksesi valitsemastanne oppimistavoitteesta ja arviointi-ilmiöstä yleisemminkin on muuttunut jakson aikana? Mitkä kysymykset sinua edelleen askarruttavat arviointiin liittyen? Mitä haluaisit tarkentaa? Mikä on merkittävin oivallus, jonka olet saanut tämän jakson aikana?

2. Mitä uusia ajatuksia ja näkökulmia tiivistelmien ja keskusteluiden pohjalta heräsi oman hankkeen arviointiin liittyen (miten arvioit opiskelijoiden oppimista omalla kurssillasi, miten opettajana saat kehittävää palautetta työstäsi, jne.)?

3. Millaista lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka voisi tuoda tai miten sitä voisi hyödyntää arvioinnissa (omassa kehittämishankkeessasi)?

 • Viikon lopuksi ryhmän tuutori tekee käydyn verkkokeskustelun pohjalta ryhmän yhteisen yhteenvedon alkuperäiseen oppimistavoitteeseen liittyen ti 9.3. mennessä. Yhteenveto julkaistaan Optima-ympäristön Tiivistelmät-kansiossa.

vk 11. Arviointisuunnitelman / -työkalun laatiminen (8. - 14.3.)

 • Tee oppimasi pohjalta arviointisuunnitelma tai -työkalu omaan kehittämishankkeeseesi. Suunnitelman sisältö ja luonne riippuvat täysin omasta hankkeestasi. Voit pohtia esimerkiksi sitä, millaisen tentin toteutat omalla kurssillasi, miten arvioit opiskelijoiden oppimista tai miten hankit ja hyödynnät palautetta opetuksessasi tai vaikkapa oppimateriaalin kehittämisessä. Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä hankettasi tukevan arviointityökalun (palautelomakkeen, arviointimatriisin, tms.). Suunnitelmaa tai työkalua tehdessäsi voit hyödyntää esimerkiksi jakson materiaalia (Arvioinnin ABC) ja Virtuaaliyliopiston tarjoamia palveluja (ks. linkit). Arviointisuunnitelma tai kuvaus arviointityökalusta viedään Optimassa olevaan Tuotokset-kansioon (TieVie_5: Tuotokset_03). Huomioi, että voit myös tehdä esimerkiksi linkin www-sivulle, jossa suunnitelma tai työkalu on (ks. ohje). HUOM! Viedessäsi arviointisuunnitelmasi tai työkalusi Tuotokset-kansioon, muista antaa kaikille lukuoikeudet ja lisäksi myös kommentointioikeudet!
 • Suunnitelman julkaiseminen ja kommentointioikeuden antaminen tapahtuu seuraavasti:
  • Mene sisään Tuotokset-työtilaan (TieVie_5: Tuotokset_03)
  • Klikkaa auki oma henkilökohtainen kansiosi Tuotokset-työtilassa
  • Klikkaa "Uusi objekti" -painiketta
  • Tuo suunnitelmasi Optimaan omalta koneeltasi (Omalta tietokoneelta / Linkki internetiin / Tekstidokumentti)
  • HUOM! Lisää raksi kohtaan "Kommentti" (Kommentointityökalu näkyy tuodun dokumentin nimen perässä keltaisena puhekuplana. Työkalua tarvitaan ensi viikolla olevan palautekeskustelun aikana, ks. vk 12)
  • Klikkaa "Ok".
 • Arviointisuunnitelmaa tai työkalua tehdessä voit käyttää apuna mm. seuraavia kysymyksiä:

  • mitä tarkoitusta varten suunnitelmaa tai työkalua teet?
  • ketä tai mitä arvioidaan?
  • millaiseen arviointiratkaisuun olet hankkeessasi päätynyt, miksi?
  • millaiseen lopputulokseen arvioinnilla tähtäät?
  • jos pohdit arviointia osana kurssia, voit miettiä myös muun muassa seuraavia kysymyksiä:
   • käsitteletkö arviointia oppimisen vai opettamisen näkökulmasta?
   • miten arviointi toteutetaan käytännössä?
   • missä vaiheessa kurssia arviointi tapahtuu?
  • miten aiot hyödyntää saamiasi arviointiin liittyviä tuloksia?

vk 12. Palaute- ja opponointivaihe (15. - 19.3.)

 • Tutustu oman opponenttiparisi arviointisuunnitelmaan Optimassa Tuotokset-työtilassa (TieVie_5: Tuotokset_03). Anna parillesi vertaispalautetta hänen suunnitelmastaan tai arviointityökalustaan. Pyri antamaan kannustavaa ja rakentavaa palautetta (mitkä ovat arviointisuunnitelman vahvuudet ja erityispiirteet, miten hankkeen arviointia voisi vielä kehittää). Myös suunnitelmassa / työkalussa ilmeneviä epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia voi nostaa esiin. Kirjoita palautteesi opponenttiparisi dokumentin perässä olevaa kommentointityökalua (keltainen objekti) apuna käyttäen 19.3. mennessä.

  Kommentointityökalun käyttäminen tapahtuu seuraavasti:

  • Lue opponenttiparisi suunnitelma.
  • Klikkaa suunnitelman perässä olevaa kommentointi-painiketta (keltainen objekti). Jos dokumentin perässä ei näy keltaista objektia, ota yhteyttä joko opponenttipariisi tai Paula Vaskuriin (paula.vaskuri(a)oulu.fi). (Kommentointityökalun päällelaittamisesta on ohjeet edellisen viikon tehtävänannossa, ks. vk 11.)
  • Klikkaa "Lisää kommentti" jos haluat aloittaa uuden keskustelujuonteen dokumentin alla. Jos haluat vastata toisen esittämään kommenttiin, klikkaa auki haluamasi kommentti ja paina "Vastaa", jolloin lähettämäsi kommentti näkyy hierarkisesti edellisen kommentin alla.
  • Klikkaa "Ok".

Lopuksi

 • Jakson loputtua ainakin palautteenantovuorossa olevat (aakkosissa S-Y) antavat palautetta verkkojaksosta TieVie-portaalissa olevalla palautelomakkeella. Muidenkin mielipiteet ovat tervetulleita! Kaikki kommentit, kehut ja kehittämisideat ovat tarpeen jakson kehittämisessä.
 • Jaksosta tehtävä yhteenveto julkaistaan sekä TieVie-portaalissa että tässä Optima-ympäristössä (ks. yhteenveto, valmistuu viim. 31.3.).