TieVie - Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus

Arviointi-verkkojakso 23.2. - 19.3.2004

 

Jakson työskentely viikolla 9 (23. - 29.2.2004)

Tervetuloa perehtymään opetuksen ja oppimisen arviointiin! Jakson työskentely aloitettiin Jyväskylän lähimisenaarissa (12. - 13.2.2004, ks. kuvia seminaarista), jossa arviointia pohdittiin kahden vertaisryhmän muodostamassa ryhmässä. Työskentelyn virikkeeksi katsottiin katkelma arvioinnin myyttisyyttä käsittelevästä Katharsis-elokuvasta, jonka voit katsoa halutessasi uudestaan yläpalkissa olevan linkin kautta. Elokuvan virittäminä ryhmät aloittivat työpajatyöskentelyn, jonka päätteeksi ne määrittelivät itselleen arviointiin liittyvän oppimistavoitteen, johon perehtyvät tämän jakson aikana. Ryhmien kokoonpanot ja niiden valitsemat oppimistavoitteet löytyvät ylävalikon Ryhmät-linkistä. Jyväskylän seminaarista poissaolleet on lisätty seminaarissa muodostettuihin ryhmiin. Oman ryhmäsi työskentelyalueelle pääset Optima-ympäristön vasemmanpuoleisesta valikosta klikkaamalla oman ryhmäsi nimeä (esim. ECCS & MaLiKat).

(Muistathan, että oman vertaisryhmäsi kokoonpanon löydät tarvittaessa TieVie-portaalista, http://www.tievie.fi -> TieVie-koulutus -> osallistujat -> riippuvalikosta kohta 'vertaisryhmittäin'.)

Tällä hetkellä menossa on itseopiskeluvaihe, joka alkoi lähiseminaarissa ja kestää 29.2. saakka.

Tehtävät viikolla 9

Perehdy etusivun ohjeisiin ja tee itsellesi verkkotyöskentelyä varten ajankäyttösuunnitelma (ks. suositus) ja varaa sen perusteella kalenteriisi tilaa työskentelylle.

Tutustu itsenäisesti verkkojakson materiaaliin (Arvioinnin ABC), jonka löydät yläpalkin linkistä. Jakson materiaalista löytyy muun muassa arviointiin liittyviä videoleikkeitä, linkkejä ja kirjallisuusviitteitä, joiden kautta arviointiteemaan kannattaa syventyä. Etsi materiaalista ja kirjallisuudesta vastauksia ja uusia näkökulmia ryhmänne valitsemaan oppimistavoitteeseen.

Tee jakson aikana oppimastasi 29.2. mennessä lyhyt tiivistelmä (n. 1 sivu), jossa nostat esiin ryhmänne oppimistavoitteeseen liittyvät keskeiset havainnot, löydökset ja näkökulmat sekä niiden pohjalta heränneet omat oivallukset. Kirjaa tiivistelmään myös käyttämäsi lähteet. Tiivistelmä tehdään oppimisympäristöön oman ryhmäsi Tiivistelmät-kansioon (ks. ohje). Huom! Otsikoi tiivistelmäsi selkeästi (esim. Maija Meikäläisen tiivistelmä).

Viikolla 10 (1. - 7.3.) työskentelyä jatketaan keskustelu- ja yhteenvetovaiheella Optima-ympäristössä oman ryhmäsi Keskustelu-alueella. ks. Aikataulu ja tehtävät »

vk 9 | vk 10| vk 11 | vk 12