TieVie - Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus

Arviointi-verkkojakso 23.2. - 19.3.2004

 

Jakson työskentely viikolla 10 (1. - 7.3.)

Verkkojakson ensimmäisellä viikolla tutustuttiin arviointikirjallisuuteen ja jakson virikemateriaaliin (Arvioinnin ABC), joiden pohjalta jokainen teki lyhyen tiivistelmän oppimastaan. Tiivistelmät julkaistiin Optimassa oman ryhmän Tiivistelmät-kansiossa (ks. vk 9). Tällä viikolla vuorossa on keskustelu- ja yhteenvetovaihe.

Tehtävät viikolla 10

Tutustu oman pienryhmäsi muiden jäsenten tiivistelmiin Tiivistelmät-kansiossa ja osallistu keskusteluun oman ryhmäsi Keskustelu-alueella (ks. ohje). Myös ryhmän tuutori on mukana keskustelemassa. Pohtikaa ryhmässä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

1. Miten käsityksesi valitsemastanne oppimistavoitteesta ja arviointi-ilmiöstä yleisemminkin on muuttunut jakson aikana? Mitkä kysymykset sinua edelleen askarruttavat arvioinnissa? Mitä haluaisit tarkentaa? Mikä on merkittävin oivallus, jonka olet saanut tämän jakson aikana?

2. Mitä uusia ajatuksia ja näkökulmia kirjallisuuden, tiivistelmien ja keskusteluiden pohjalta heräsi oman hankkeen arvioinnista (miten arvioit opiskelijoiden oppimista omalla kurssillasi, miten opettajana saat kehittävää palautetta työstäsi, jne.)?

3. Millaista lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka voisi tuoda tai miten sitä voisi hyödyntää arvioinnissa (omassa kehittämishankkeessasi)?

Viikon lopuksi ryhmän tuutori tekee käydyn verkkokeskustelun pohjalta ryhmän yhteisen yhteenvedon alkuperäisen oppimistavoitteen näkökulmasta ti 9.3. mennessä. Yhteenveto julkaistaan Optima-ympäristön Tiivistelmät-kansiossa.

Viikolla 11 (8. - 14.3.) työskentelyä jatketaan arviointisuunnitelman / -työkalun laatimisella omaan kehittämishankkeeseen. ks. Aikataulu ja tehtävät »

vk 9 | vk 10| vk 11 | vk 12