TieVie - Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus

Arviointi-verkkojakso 23.2. - 19.3.2004

 

Kuvaus ja tavoitteet

Arviointi-verkkojaksolla osallistujat voivat valita kiinnostuksensa mukaan kahden arviointiin liittyvän pääteeman, oppimisen arvioinnin tai opetuksen arvioinnin, väliltä. Myös muut perustellut arvioinnin näkökulmat voivat olla käsittelyn kohteena. Jaksolla käsitellään muun muassa arviointikulttuurin muutosta, opetuksen arvioinnin mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä. Jaksolla työskennellään noin kymmenen hengen ryhmissä, jotka muodostettiin Jyväskylän lähiseminaarissa 12. - 13.2.2004 kahdesta vertaisryhmästä (ks. ryhmät).

Jakson suorittaminen edellyttää virikemateriaaliin (Arvioinnin ABC) ja arviointikirjallisuuteen tutustumista, verkkotyöskentelyyn osallistumista, arviointisuunnitelman tai -työkalun laatimista omaan kehittämishankkeeseen sekä vertaispalautteen antamista opponenttiparille.

Arviointi-verkkojakson työskentely aloitettiin lähiseminaarissa, jossa osallistujat perehdytettiin jakson työskentelyyn sekä jaksolla käytettävään työskentelymenetelmään. Lähiseminaarissa ryhmät muotoilivat itselleen oppimistavoitteet verkkojakson työskentelylle. Jakson aikana työskentely etenee sekä itsenäisenä opiskeluna että ryhmäkeskusteluina verkossa. Jakson tuutorit ohjaavat ryhmien työskentelyä ja osallistuvat keskusteluun Optima-ympäristössä viikolla 10 (1. - 7.3.).