TieVie - Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus

Arviointi-verkkojakso 23.2. - 19.3.2004

 

Ryhmät ja niiden oppimistatavoitteet

Arviointiverkkojaksolla työskennellään 11 pienryhmässä. Oman ryhmäsi löydät koulutuksen alussa muodostettujen vertaisryhmien perusteella (ks. alla oleva lista). Ryhmät on muodostettu verkkoryhmien sisällä olevista vertaisryhmistä. Ryhmien nimen altalöydät kunkin ryhmän muodostaman oppimistavoitteen Arviointi-jaksolle.
Ks. kuvia Jyväskylän lähiseminaarista »

Ryhmien oppimistavoitteet

Verkkoryhmä 1

Kirva & Soupe du Jour:
I Ymmärtämisen arviointi tai seuraaminen oppimisprosessin aikana
II Arvioinnin systemaattisuus ja läpinäkyvyys
III Tuomio tai palaute? (Mitä tarkoittaa arviointi? Palautteen ja arvioinnin suhde)

Sehulit & Suveraitti:
Tavoitteellinen oppiminen ja jatkuva arviointi

Verkkoryhmä 2

Irto-olki & Virtuaaliset kainalosauvat:
Miten arviointi ohjaa oppimista?

Ruska & Yhteiskuntatieteilijät:
Miten arviointi ohjaa oppimista?

Verkkoryhmä 3

ECCS & MaLiKat:
Apuja opettajalle motivoivan arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen

Hämyt & Verkkopallo:
Menetelmät ja työkalut, joilla voidaan arvioida, ymmärsikö ja sisäistikö opiskelija opetetun asian

Verkkoryhmä 4

Forty-Sixty & Silmälasikäärmeet & SALO & Verkkoprot:
Miten oppimisprosessia voidaan arvioida?

Verkkoryhmä 5

Medbio & Verkkoaivot ja yksi putki: Millä tavalla arvioinnin avulla voidaan tukea opiskelijoiden omaa oppimisen tunnistamista?

  • ohjaus
  • ajankäytön hallinta
  • palaute
  • kriteerit


Mixi & Verkkokemia
: Arviointi osana oppimisprosessia

Verkkoryhmä 6

e-lite & Reimarit:
Arviointi osaksi oppimisprosessia

Pankkiirit & Tarinat:
Opettajan ja opiskelijan erilaiset tavoitteet vaikuttavat arviointiin

  • Teemaan liittyvillä kysymyksillä laajennetaan aihetta
  • esim. opiskeluorientaatiot ja opetustyylit ja niiden välinen ristiriita


Pienryhmät vertais- ja verkkoryhmittäin

VERKKORYHMÄ 1

Kirva
Laihanen Esa
Lampinen Arja
Pihlaja Lenita
Toivakainen Tuija

Soupe du jour
Foley Richard
Kelly Riitta
Kurilova Natalia
Pilkinton-Pihko Diane
Schröder Caren
Westerholm Kirsi

Sehulit
Katto Karita
Koivurova Sinikka
Lönnholm Eva
Oksanen Hannele
Stenman Ulla

Suveraitti
Huttunen Eveliina
Koskela Anne
Kukkohovi Pirkko
Moilanen Anita
Nissinen Marianne
Seppänen-Katajisto Pirjo

VERKKORYHMÄ 2

Irto-olki
Humina Katarina
Itävuori-Rinne Sari
Lehtonen Kimmo
Raatikainen Olli
Toivonen-Okuogume Irma

Virtuaaliset kainalosauvat
Helasvuo Marja-Liisa
Käräjäoja Jukka
Laitinen Kirsi
Mielikäinen Anu
Perttunen Anita
Yli-Kokko Sannakaisa

 

Ruska
Aittoniemi Eeva-Leena
Saarelainen Tarja
Salmela Ulla
Tuulenmäki Heli

Yhteiskuntatieteilijät
Anttila Anu-Hanna
Hirvonen Elna
Ylinen Satu
Yrjälä Ann

VERKKORYHMÄ 3

ECCS
Flemming Christina
Mohn Calle
Tolonen Eva
Vähämäki-Sundman Siv

MaLiKat
Halonen Katja
Hughes Liisa
Rönkkö Maija-Leena
Varjokorpi Kirsi-Marja

Hämyt
Hämynen Helena
Kemppainen Tapani
Kuusela Riitta-Marja
Nieminen Timo

Verkkopallo
Heikura Helena
Huiku Leena
Parikka Laura

VERKKORYHMÄ 4

Forty-Sixty
Kujala Kauko
Rantanen Jaana
Räsänen Ilkka
Tervonen Antero

Silmälasikäärmeet
Jylkkä Helena
Jyrämä Annukka
Katajamäki Suvi
Laine Katja
Suuronen Miia

SALO
Hirkman Piia
Holmqvist Eva
Lukka Elina
Sundqvist Henna

Verkkoprot
Kotamäki Sirpa
Kuopusjärvi Paula
Lamminpää Kirsi
Marjanen Miia

VERKKORYHMÄ 5

Medbio
Hintsanen Kirsi
Laitala-Leinonen Tiina
Paturi Petriina
Ristola Tiina
Törrönen Kari
Vainio Minna

Verkkoaivot ja yksi putki
Haaranen Ari
Hietala Marja
Jutila Suvi
Kankkunen Päivi
Parkatti Terttu
Partanen Pirjo

 

Mixi
Ala-Nikkola Merja
Eskelinen Tuomo
Grandell Linda
Isomursu Minna
Jokela Timo

Verkkokemia
Ikonen Satu
Järvenpää Eila
Kaarakka Terhi
Ryhänen Sanna
Sillanpää Marjukka
Tomperi Päivi

VERKKORYHMÄ 6

e-lite
Karjalainen Mari R
Kuitunen Eero
Manninen Jani
Valli Katja
Wessman Harri

Reimarit
Häkkinen Sanna
Kutuniva Mervi
Mäkinen Jonna
Nordling Esa
Pellonpää-Forss Maija Riitta
Uotinen Sanna

Pankkiirit
Arlander Annette
Jokinen Taru
Korpela Kalevi
Tuominen Tiiu

Tarinat
Järvinen-Overton Outi
Silkelä Raimo
Sinivuori Timo
Syrjälä Leena
Tuupanen Seija