« TieVie-koulutus

Lähiseminaarit ja megakonferenssi

TieVie-koulutukseen kuuluu kaksi valtakunnallista, kahden päivän kestoista lähiseminaaria (yht. 4 lähipäivää) sekä yksi videoneuvotteluna toteutettava megakonferenssi (1 pv). Seminaarien tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijuuden välittäminen asiantuntija-alustusten ja tapausesimerkkien kautta, osallistujien kehittämishankkeiden täsmentäminen ja rajaaminen, muihin osallistujiin tutustuminen sekä verkkotyöskentelyn tukeminen.

Lähiseminaarit ovat oleellinen osa TieVie-koulutusta ja niihin osallistuminen on pakollista. Poissaolot tulee erikseen korvata. Poissa olleilta edellytetään lähiseminaarin materiaaleihin tutustumista itsenäisesti. Materiaalit löytyvät TieVie-portaaalista ko. seminaarin ohjelman yhteydestä. Materiaaleissa esitettyjä asioita tulee käsitellä oman kehittämishankkeen näkökulmasta koulutuksen päätösraportin liitteenä. Otsikoi liite selvästi esimerkiksi "Oulun seminaarin korvaava tehtävä".

Jokaisen seminaarin osalta on mainittu vastuullisen järjestäjän yhteystiedot. Mikäli et pysty osallistumaan johonkin lähiseminaariin, ilmoita siitä järjestäjälle annettuun päivämäärään mennessä (pvm ilmoitetaan erikseen). Mikäli et peru osallistumistasi ja jätät saapumatta seminaariin, sinulle lähetetään 100 € lasku turhien seminaarikustannusten aiheuttamisesta.

Johdatus verkko-opetukseen, Oulu (23. -24.9.2004)

Seminaarin tavoitteena on selkiyttää koulutuksen rakennetta ja tutustua muiden yliopistojen osallistujiin. Seminaari tukee oman hankkeen kehittämistä ja johdattaa verkko-opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen perusteisiin. Seminaarin toteutuksesta vastaa Oulun yliopisto. Lisätietoja antavat Paula Vaskuri (paula.vaskuri(a)oulu.fi) ja Merja Ruotsalainen (merja.peurasaari(at)oulu.fi).

Megakonferenssi, videoneuvottelu (14.1.2005)

Megakonferenssin tavoitteena on antaa osallistujille käytännön kokemus videoneuvottelu-tilanteesta ja tietoa videoneuvottelun käyttömahdollisuuksista. Konferenssissa esitellään esimerkkejä erilaisista videoneuvottelun käyttötapauksista opetuksessa yksilöllisestä ohjaustilanteesta interaktiiviseen massaluentoon. Samalla tutustutaan kahdenvälisen ja silloitetun videoneuvottelun eroihin. Megakonferenssin toteutuksesta vastaavat Jyväskylän yliopisto ja Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antavat Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi) ja Heikki Hallantie (heikki.hallantie@dipoli.tkk.fi).

Verkko-opetuksen pedagogisia malleja ja tapausesimerkkejä, Jyväskylä (17. - 18.2.2005)

Seminaarissa käsitellään verkko-opetuksen pedagogisia malleja sekä esitellään esimerkkejä tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta yliopisto-opetuksessa. Seminaarin toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja antavat Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi), Antti Auer (auer@jyu.fi) ja Hanna Seuranen (hmseuran@cc.jyu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster