« TieVie-koulutus

Ohjaus-verkkojakson 2004 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

3-4

Teema I (17. - 30.1.2005): Jakson kokonaisuuteen ja materiaalin tutustuminen. Aktiivinen osallistuminen I Teeman keskusteluun ja annettujen tehtävien toteutus. Keskusteluun osallistuminen tapahtuu erilaisten roolien (käynnistäjä, ylläpitäjä, yhteenvetäjä) kautta.

10 tuntia

5-6

Teema II (31.1. - 13.2.2005): ateriaalin tutustuminen. Aktiivinen osallistuminen II Teeman keskusteluun ja annettujen tehtävien toteutus. Keskusteluun osallistuminen tapahtuu erilaisten roolien (käynnistäjä, ylläpitäjä, yhteenvetäjä) kautta.

10 tuntia

Ohjaus-jakson ohjaus- ja arviointikuvaus

Jakson oppimisprosessia tuetaan verkossa olevan ohjaavan materiaalin, verkkoryhmässä käytävien keskustelujen ja niihin liittyvien tehtävien avulla. Jokaisen pienryhmän toimintaa on ohjaamassa ja tukemassa niin sisällöllisesti kuin menetelmällisesti tuutori. Keskusteluissa tavoitteena on osallistujien välinen vuorovaikutus ja keskustelu teemoista, tästä johtuen tuutori ei kommentoi kaikkia viestejä, vaan ennemminkin huolehtii siitä, että toimitaan suunnitelman mukaisesti.

Jakson suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumisen sekä aktiivista osallistumista verkkokeskusteluun annetuissa rooleissa (keskustelun käynnistäjä, ylläpitäjä ja yhteenvetäjä). Jokaisen osallistujan tulee tuottaa varsinaisen keskustelun lisäksi jakson aikana vähintään yksi yhteenveto, joka julkaistaan keskustelualueella.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster