« TieVie-koulutus

Mentor- eli paikallisryhmät

Paikallisryhmillä tarkoitetaan yliopistoittain muodostettuja n. 5 - 10 henkilön pienryhmiä. Yleensä ryhmät muodostuvat yhden yliopiston osallistujista, mutta myös yhteisryhmät samalla paikkakunnalla olevien yliopistojen kanssa ovat mahdollisia. Jokaisessa yliopistossa on oma mentori, joka toimii paikallisryhmän vetäjänä ja kokoonkutsujana. Paikallisryhmien tarkoituksena on tukea osallistujien kehittämishankkeiden suunnittelua ja toteuttamista sekä antaa teknistä tukea hankkeiden toteuttamisessa. Ryhmät kokoontuvat 4 - 5 kertaa koulutuksen aikana, yleensä kunkin verkkojakson alussa.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster