« TieVie-koulutus

Sisällön tuotanto -verkkojakson 2004 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

47

Tutustutaan jakson orientaatiomateriaaliin (peruskäsitteet ja yleismateriaali).

Osallistutaan ideointikeskusteluun Optimassa.

n. 1,5 tuntia itsenäistä työskentelyä viikon aikana.

n. 1,5 tuntia verkkokeskustelua viikon aikana.

48 - 49

Tutustutaan jakson opintomateriaaliin.

Tarkastellaan omaa hanketta sisällön tuotannon näkökulmasta omien aiempien kokemusten, orientaatio- ja opintomateriaalin sekä ideointikeskustelun pohjalta. Kirjoitetaan aiheesta lyhyt, sisällön tuotannon merkitystä omassa hankkeessa kuvaileva tuotos (max 2 sivua).

n. 8 tuntia itsenäistä työskentelyä viikkojen aikana.

49 - 50

Tuodaan oma pohdinta Optimaan ryhmän luettavaksi. (vkon 49 puolivälissä)

Nostetaan ryhmän yhteisen keskustelun pohjaksi oman hankkeen sisällön tuotantoon liittyvät keskeiset kiinnostavat ja askarruttavat kysymykset, ongelmat ja ajatukset. (vkon 49 puolivälissä)

Mietitään yhdessä sisällöntuotannon ongelmia ja niihin ratkaisuja verkkokeskusteluna Optimassa.

n. 6 tuntia verkkokeskustelua viikkojen aikana

50

Lopuksi (viikon 50 lopussa) täydennetään Optimaan tuotua omaa sisällöntuotannon kuvausta ryhmäkeskustelussa nousseiden uusien ajatusten ja näkökulmien pohjalta. Mukaan liitetään lyhyt arvioiva palaute verkkojakson annista.

n. 2 tuntia itsenäistä työskentelyä viikon aikana.

Sisällön tuotanto -jakson ohjaus- ja arviointikuvaus

Sisällön tuotanto -verkkojakso perustuu oman verkkoryhmän sisältä muodostettujen vertaisryhmäparien aktiiviseen työskentelyyn. Jakson verkkokeskusteluissa opiskelijoiden tukena toimivat myös asiantuntijatuutorit. Sisällöntuotanto -verkkojakson työskentelyprosessin ohjaamisesta (tekniset ja sisällölliset kysymykset) verkossa vastaa Jyväskylän yliopisto, Hanna Seuranen (hmseuran@cc.jyu.fi) ja Kekke Hyvämäki (jthyvama@cc.jyu.fi).

Jakson arviointi perustuu opiskelijoiden itsearviointiin (itsearviointilomake ja loppupalaute), vertaisarviointiin (toisten sisällöntuotannon kuvausten kommentointi ja niistä keskustelu) sekä tuutoreiden ja ohjaajien antamaan palautteeseen verkkokeskusteluissa. Opiskelija on suorittanut jakson hyväksytysti, kun hän on osallistunut verkkokeskusteluihin aktiivisesti, kirjoittanut hankkeestaan sisällöntuotannon kuvauksen ja täydentänyt sitä vertaisryhmissä käydyn keskustelun pohjalta, tutustunut vertaisryhmässään muiden sisällöntuotannon kuvauksiin ja antanut niistä palautetta, sekä tutustunut opintomateriaaliin.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster