« TieVie-koulutus

Verkko opetuksen suunnittelu -verkkojakson 2004 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

23.9.

1) Orientoitumistehtävä: vertaisryhmittäin Oulun lähiseminaarissa.

Oulun lähiseminaarissa 0,5 h.

vko 41 - 42
4.10.-17.10.

2) Hankkeen kytkökset -kuvaustehtävä ja roolikeskustelu: vertaisryhmätyöskentely

Varaa kalenteristasi 4 h työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan noin viikon aikana.

vko 42 - 43
11.10.-21.10.

3) Verkkojakson materiaaliin tutustuminen ja projektisuunnitelman laatiminen: itsenäinen työskentely

Varaa kalenteristasi 10 h työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan noin viikon aikana.

vko 43 - 44
22.10.-31.10.

4) Projektisuunnitelman julkaisu ja palautteen antaminen: vertaisyhmätyöskentely

Varaa kalenteristasi 6 tuntia työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana.

31.10. mennessä

5) Itsearviointilomakkeen täyttäminen

 

15.11. mennessä

Verkkoryhmäkohtaiset yhteenvedot luettavissa

 

Verkko opetuksen suunnittelu -jakson ohjaus- ja arviointikuvaus

Verkko-opetuksen suunnittelu-verkkojaksolla osallistujien tavoitteena on luoda suunnitelma omalle kehittämishankkeelleen. Suunnittelussa rakennetaan kokonaiskuvaa hankkeesta sekä pohditaan toteutuksen ja suunnittelun erilaisia rooleja ja mahdollisia muita toimijoita. Rooleja pohditaan sekä omasta että työyhteisön näkökulmasta (' kytkökset toisiin toimijoihin). Ryhmässä osallistujien on tarkoitus käydä läpi mahdollisia eri toimijarooleista johtuvia ongelmatilanteita, joita he itse ovat matkalla kohdanneet ja pohtia ratkaisuehdotuksia tällaisiin tilanteisiin. Tavoitteena olisi myös pohtia, miten ongelmatilanteilta voitaisiin välttyä. Jakson päätteeksi osallistujat kokoavat omaa hankettaan varten "Hyvät käytänteet"-listan ongelmatilanteita ajatellen

Jakson arviointi perustuu opiskelijoiden itsearviointiin (Optiman itsearviointilomakkeen täyttäminen ja loppupalauteen antaminen), vertaiskeskusteluun (omien hankaluuksien/ongelmien kuvaus, toisten ongelmiin reagoiminen, yhteinen ratkaisuehdotusten pohdinta) sekä tutoreiden ja ohjaajien antamaan palautteeseen verkkokeskusteluissa. Opiskelija on suorittanut jakson hyväksytysti, kun hän on osallistunut verkkokeskusteluihin aktiivisesti, muodostanut suunnitelman omalle kehittämishankkeelleen ja pohtinut roolitusta, tutustunut vertaisryhmässään muiden osallistujien suunnitelmiin, roolikuvauksiin ja ongelmakeskusteluun, käynyt läpi oheismateriaalia tarvitsemaltaan osin sekä osallistunut palautteen antoon verkkojakson osalta.

Verkkojakson tutoreina toimivat Heikki Hallantie (heikki.hallantie@dipoli.hut.fi) ja Taru Jokinen (taru.jokinen@hut.fi). Tutorit osallistuvat keskusteluun sekä antavat verkkojakson päätteeksi kokoavan palautteen ryhmien työskentelystä. Tutoreiden puoleen voi kääntyä myös ongelmatilanteissa.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster