« TieVie-asiantuntijakoulutus

Arviointi-verkkojakson osan II (20.2. - 24.3.2006) aikataulusuositus sekä ohjaus ja arviointikuvaus

Arviointi-verkkojakson toisessa osassa (20.2. 24.3.2006) keskitytään portfoliotyöskentelyyn ja varsinaisen näyteportfolion työstämiseen. Jakson tavoitteena on tukea oman näyteportfolion tekemistä ja valmiiksi saattamista sekä tarjota mahdollisuus antaa ja saada palautetta näyteportfolion työstämisen eri vaiheissa. Työskentelyä ohjataan orientoivilla materiaaleilla, pienryhmäohjauksella ja vertaispalautteella.

Ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Arviointi-verkkojakson II-osa (20.2. 24.3.2006) on mitoitettu työmäärältään noin 1 opintopisteen laajuiseksi. Verkkojakson yhteinen työskentely tapahtuu verkossa Optima-ympäristössä (https://optima.oulu.fi/). Varaathan aikaa jakson työskentelyyn kalenteristasi. Ajankäyttösuosituksemme näet alla.

Itsenäisen portfoliotyöskentelyn laajuus TieVie-asiantuntijakoulutuksessa on 2 op. Siispä jos haluat saattaa näyteportfoliosi valmiiksi tai lähes valmiiksi verkkojakson aikana, sinun on hyvä käyttää alla kerrottuja tunteja enemmän itsenäiseen työskentelyyn.

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

20.2.-5.3

 • Oman portfolioaineiston läpikäyminen, valikointi ja rajaaminen näyteportfoliota varten
 • Rajatun portfolioaineiston rakenteellinen järjestäminen
 • Näyteportfolion 1. luonnoksen tuottaminen

n. 10 t työskentelyä itselle sopivaan aikaan

6.3.-14.3.

 • Näyteportfolion 1. versio vertaisryhmään
 • Palauterinki
 • Asiantuntijavierailu-foorumissa mahdollisuus kohdennetun palautteen pyytämiseen ja saamiseen portfoliosta asiantuntijakommentin muodossa

n. 3 t työskentelyä

15.-19.3.

 • Itsenäistä näyteportfolion muokkausta saadun palautteen pohjalta
 • Asiantuntija tukemassa työskentelyä

n. 10 t työskentelyä

20.-24.3.

 • Näyteportfolion 2. version julkaiseminen oman juonneryhmän foorumissa
 • Palauterinki ja yhteinen palautekeskustelu

n. 3 t työskentelyä itselle sopivaan aikaan

Ohjaus- ja arviointikuvaus

Arviointi-verkkojakson toiminta perustuu itsenäiseen työskentelyyn sekä aktiiviseen osallistumiseen näyteportfoliopalauteringeissä, jota jakson vastuuhenkilöt ja asiantuntijat tukevat. Asiantuntijapalautetta on mahdollisuus saada yhteisellä keskustelualueella. Asiantuntijoiden roolina on osallistujien tuotosten kommentointi ja näyteportfolioiden menetelmällinen ja sisällöllinen ohjaaminen. Vastuuhenkilöt selventävät ohjeita tarvittaessa, seuraavat ryhmien keskustelua sekä huolehtivat siitä, että toiminta pysyy aikataulussa.

Näyteportfolio toimii yhtenä TieVie-asiantuntijakoulutuksen osasuorituksena. Verkkojakson suorittaminen edellyttää aktiivista toimintaa ja kirjoitusprosessin jatkuvaa eteenpäin viemistä ideoista konkretiaan. Jakson arviointiin vaikuttaa vertais- ja juonneyhmätyöskentelyyn osallistuminen jakson aikana laaditun aikataulun mukaisesti.

Jakso on hyväksytysti suoritettu, kun:

 • osallistuja on esitellyt oman näyteportfolionsa ensimmäisen version vertaisryhmänsä jäsenille ja osallistunut annettujen ohjeiden mukaisesti vertaisryhmässään näyteportfolioiden palauterinkiin sekä
 • julkaissut näyteportfolionsa toisen version juonneryhmänsä foorumilla ja osallistunut juonneryhmänsä palauterinkiin ja vapaamuotoiseen palautekeskusteluun koulutuksen merkityksestä ja kommentoinut ryhmänsä jäsenten antamaa palautetta.

Verkkojakson vastuuhenkilöt: Teknillinen korkeakoulu, Taru Jokinen (taru.jokinen(a)tkk.fi) ja Anna-Kaarina Kairamo (anna-kaarina.kairamo(a)tkk.fi).

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster