« TieVie-asiantuntijakoulutus

Teknologinen muutos -verkkojakson 2004 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Teknologinen muutos -verkkojakso (16.8. - 26.9.2004) on mitoitettu työmäärältään 1 ov:n (40 t) laajuiseksi. Verkkojakson työskentely aloitetaan Jyväskylän lähiseminaarissa 13.8.2004, jossa esitellään verkkojakson sisältö ja työskentelymalli, aloitetaan oman hankkeen tulevaisuustarinan kirjoittaminen sekä valitaan juonneryhmien toiminnalle vastuuhenkilöt. Tämän jälkeen työskentely jatkuu verkossa Discendum Optima -oppimisympäristössä kuuden viikon ajan alkaen maanantaina 16.8.2004. Varaa riittävästi aikaa jakson työskentelyvaiheisiin kalenteristasi. Suosittelemme seuraavanlaista ajankäyttöä:

Ennakkotehtävä

Seminaariin ja sitä seuraavaan teknologinen muutos -verkkojaksoon orientoidutaan pienellä www-kyselyllä, jonka aiheena on: Millaiselta yliopisto näyttää vuonna 2014?

Pyydämme sinua arvioimaan, miten teknologia muuttaa yliopistojen toimintaa 10 vuoden kuluessa. Kysymykset ovat luonteeltaan yleisiä ja jossain määrin tulkinnanvaraisiakin. Vastaa omien mielikuviesi mukaan itsenäisesti ilman ennakkokeskustelua. Kyselyn tuloksista tehdään yhteenveto, joka osaltaan toimii pohjana verkkojakson työskentelylle. Vastaa viimeistään 10.8. klo 16.00 mennessä!

Kyselyyn vastataan Optimassa https://optima.oulu.fi. Sisään pääset samoilla tunnuksilla kuin Pedagoginen muutos -verkkojaksollekin. Kirjautumisen jälkeen valitse Työtilat-valikosta "TieVie_10: Teknolog. muutos_04". Ohjeet kyselyn täyttämiseen löytyvät vielä
verkkoympäristön etusivulta.

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

34

1.a vaihe (16.-20.8.2004): Verkkoaineistoon rakenteeseen tutustuminen ja oman hankkeen tulevaisuustarinan viimeistely sekä julkaiseminen verkossa. Tulevaisuustarinoihin tutustuminen ja niiden kommentointi juonneryhmässä

n. 5 t työskentelyä,
1 t/päivä

35

1.b vaihe (23.-27.8.2004) Verkkoaineistoon tutustuminen ja juonneryhmän työskentelysuunnitelman laatiminen. Juonneryhmä järjestäytyy vastuuhenkilöiden johdolla ja laatii skenaariontyöskentelyn suunnitelman viikoille 36-37.

n. 5 t työskentelyä itselle sopivaan aikaan viikon aikana

36-37

2. vaihe (30.8.-13.9.2004) Skenaarion työstäminen juonneryhmässä ja vertaisryhmässä. Juonneryhmä jakautuu vertaisryhmiksi työstämään omaa osuuttaan skenaariosta. Vertaisryhmän vetäjä vastaa työskentelystä ja oman ryhmänsä tuotoksen koostamisesta. Skenaarion koostaja kokoaa juonneryhmän skenaarion ja julkaisee sen verkkoympäristössä 14.9. mennessä.

n. 20 tuntia työskentelyä ryhmän sopimalla tavalla

38- 39

3. vaihe (14.-26.9.2004) Skenaarioihin tutustuminen ja pohdintakeskustelut juonneryhmäpareissa. Asiantuntijat antavat palautteen skenaarioista ja suuntaavat pohdintakeskusteluja. Keskustelun päätteeksi jokainen täydentää oman hankkeensa tulevaisuustarinan TieVie-portaaliin.

n. 10 t työskentelyä,
1 t/päivä

Jakson päätteeksi ohjaajat tekevät yhteenvedon verkkojakson skenaarioista ja pohdintakeskusteluista (11.10.2004 mennessä).

Teknologinen muutos -jakson ohjaus- ja arviointikuvaus

Teknologinen muutos -verkkojakson ohjaus perustuu juonneryhmien itsenäiseen työskentelyyn, jota jakson ohjaajat ja asiantuntijat tukevat. Ohjaajat tukevat ryhmien työskentelyprosessia ja asiantuntijat kommentoivat laadittuja skenaarioita sekä suuntaavat ryhmien pohdintakeskusteluja. Teknologinen muutos -verkkojakson prosessin ohjauksesta vastaa Jyväskylän yliopisto, Markku Närhi (mtnarhi(a)cc.jyu.fi) ja Antti Auer (auer(a)jyu.fi).

Jakson arviointi perustuu juonneryhmien vertaisarviointiin ja ohjaajien arvioon ryhmien toiminnasta. Skenaariotyöskentelystä saa palautetta toiselta juonneryhmältä sekä asiantuntijoilta. Jakson lopussa tarkennetaan oman hankkeen tulevaisuustarina, joka toimii jakson itsearviointina ja koosteena. Jakson hyväksytysti suorittanut on laatinut oman hankkeen tulevaisuustarinan, osallistunut ryhmän toimintaan skenaarion työstämisessä, osallistunut pohdintakeskusteluun sekä täydentänyt hankkeen tulevaisuustarinaa jakson lopussa TieVie portaaliin.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster