TieVie-mentorit yliopistoissa vuonna 2001

Helsingin kauppakorkeakoulu

Saarinen Lauri
Helsingin kauppakorkeakoulu
Opetuksen innovaatiokeskus
PL 1210, Lapuankatu 6
00100 Helsinki
p. 09 - 4313 8244
lsaarine@hkkk.fi

Rosin Tuula
Helsingin kauppakorkeakoulu
Opetuksen innovaatiokeskus
PL, 1210, Lapuankatu 6
00100 Helsinki
p. 09 - 431 38 388 / 050 - 383 7381
rosin@hkkk.fi

Helsingin yliopisto

Koski-Kotiranta Sari
Helsingin yliopisto
Opetusteknologiakeskus
PL 10, Snellmaninkatu 14 B
00014 Helsingin yliopisto
p. 09 - 191 24391
sari.koski-kotiranta@helsinki.fi

Joensuun yliopisto

Koppinen Katja
Joensuun yliopisto
Opetusteknologiakeskus
PL 111, Lähteläntie 4
80101 Joensuu
p. 013 - 251 2812
katja.koppinen@joensuu.fi

Pellikka Ismo
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos
Kuninkaankartanonkatu 5
PL 55
57101 Savonlinna
p. 015 - 517 635
ismo.pellikka@joensuu.fi

Jyväskylän yliopisto

Närhi Markku
Jyväskylän yliopisto
Virtuaaliyliopistohanke
Agora, PL 35
40351 Jyväskylä
p. 014 - 260 4127, 040-5877361
mtnarhi@cc.jyu.fi

Hämynen Kari
Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 35
40351 Jyväskylä
p. 014 - 260 1780
karihamy@edu.jyu.fi

Hanna Seuranen
Jyväskylän yliopisto
Virtuaaliyliopistohanke
PL 35
40351 Jyväskylä
p. 014 - 260 4146
hmseuran@cc.jyu.fi

Kuopion yliopisto

Haapaniemi Tommi
Kuopion yliopisto
Oppimiskeskus
Harjulantie 1
PL 1627
70210 Kuopio
p. 017 - 162 268
tommi.haapaniemi@uku.fi

Turunen Hannele
Kuopion yliopisto
Hoitotieteen laitos
Harjulantie 1 B
70210 Kuopio
p. 017 - 162 629
hannele.turunen@uku.fi

Wullf Anu
Kuopion yliopisto
Oppimiskeskus
Harjulantie 1
PL 1627
70210 Kuopio
p. 017 - 163 194
anu.wulff@uku.fi

Lapin yliopisto

Syrjäkari Maire
Lapin yliopisto
Mediapedagogiikkakeskus
PL 122, Yliopistonkatu 8
96101 Rovaniemi
p. 016 - 341 4203 / 040 - 848 6214
maire.syrjakari@urova.fi

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Nurkka Annikka
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Hallintovirasto
PL 20, Skinnarilankatu 34
53851 Lappeenranta
p. 05 - 621 2097 / 0400 - 555 784
annikka.nurkka@lut.fi

Talikka Marja
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
PL 20
Skinnarilankatu 34
53851 Lappeenranta
05 - 621 2317 / 050 - 302 7953
marja.talikka@lut.fi

Oulun yliopisto

Alha Katariina
Oulun yliopisto
Teknillinen tiedekunta
Linnanmaa
PL 4000
90014 Oulun yliopisto
p. 08 - 553 2353
katariina.alha@oulu.fi

Heikkinen Mervi
Oulun yliopisto
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö
PL 2000
90014 Oulun yliopisto
p. 08 - 553 3808, 050 - 543 8686
mervi.heikkinen@oulu.fi

Huusko Mira
Oulun yliopisto
Opetuksen kehittämisyksikkö
Pentti Kaiteran katu 1
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
08 - 553 4053
mira.huusko@oulu.fi

Jokinen Soile
Oulun yliopisto
Opetuksen kehittämisyksikkö
Pentti Kaiteran katu 1
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
p. 08 - 553 4039
soile.jokinen@oulu.fi

Kuure Leena
Oulun yliopisto
Englannin kielen laitos
Linnanmaa
PL 1000
90014 Oulun yliopisto
p. 08 - 553 3286
leena.kuure@oulu.fi

Ruotsalainen Merja
Oulun yliopisto
Koulutusteknologian tutkimusyksikkö
Linnanmaa
PL 2000
90014 Oulun yliopisto
p. 08 - 553 3749
mruotsal@ktk.oulu.fi

Sibelius-Akatemia

Ruippo Matti
Sibelius-Akatemia - MOVE - Kuhmon osaamiskeskus
Kuopionlahdenkatu 23 C
70100 Kuopio
p. 017 - 182 489, 050 - 307 57 26
matti.ruippo@siba.fi

 

Svenska handelshögskolan

Lindroos Kicka
Svenska handelshögskolan
PB 479
00101 Helsingfors
p. 09 - 431 33 331
kicka@shh.fi

Rosin Tuula
Svenska handelshögskolan
Opetuksen innovaatiokeskus
PL, 1210, Lapuankatu 6
00100 Helsinki
p. 09 - 431 38 388 / 050 - 383 7381
rosin@hkkk.fi

Taideteollinen korkeakoulu

Koskinen Leena
Virtuaaliyliopistohanke
Hämeentie 135 C
00560 Helsinki
p. 09 - 7563 0226 / 050 - 381 5922
leena.koskinen@uiah.fi

Tampereen teknillinen korkeakoulu

Silius Kirsi
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Virtuaaliyliopistohanke
PL 692
p. 03 - 365 2089
kirsi.silius@tut.fi

Tervakari Anne-Maritta
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Virtuaaliyliopisto
PL 692
33101 Tampere
anne.tervakari@tut.fi

Tampereen yliopisto

Lusa Kai
Tampereen yliopisto
Hypermedialaboratorio / opetusteknologiakeskus
Tullikatu 6
33014 Tampereen yliopisto
p. 03 - 215 7676
kai.lusa@uta.fi

Peltola Kari
Tampereen yliopisto
Psykologian laitos
33014 Tampereen yliopisto
p. 03 - 215 6581 / 050 - 530 0167
kari.r.peltola@uta.fi

Teatterikorkeakoulu

Nybondas Anna
Teatterikorkeakoulu
Avoin yliopisto
PL 163
00531 Helsinki
p. 09 - 431 36239
anybond@teak.fi

Teknillinen korkeakoulu

Rissanen (ent. Lauhia) Riikka
Teknillinen korkeakoulu
Opetuksen ja opiskelun tuki
PL 8000, 02015 TKK
p. 09 - 451 4486
riikka.rissanen@dipoli.hut.fi

Heino Kirsi
Teknillinen korkeakoulu
Kirjasto
PL 7000
02015 TKK
p. 09 - 451 4144 / 050 - 337 6759
kirsi.heino@hut.fi

Koistinen Katri
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto
PL 1200, 02015 TKK
p. 09 - 451 3895 / 040 - 592 0468
katri.koistinen@hut.fi

Markkula Marja-Leena
Teknillinen korkeakoulu
Tietotekniikanosasto
PL 5400, 02015 TKK
p. 09 - 451 3002 (keskus)
marja-leena.markkula@hut.fi

Otala Leenamaija
Teknillinen korkeakoulu
Tuotantotalouden osasto
PL 5400, 02015 TKK
p. 050 - 500 4011
leenamaija.otala@hut.fi

Turun kauppakorkeakoulu

Leino Timo
Turun kauppakorkeakoulu
Tietojärjestelmätiede
PL 110, Rehtorinpellonkatu 3
20521 Turku
p. 02 - 338 3410
timo.leino@tukkk.fi

Turun yliopisto

Lahtinen Hely
Turun yliopisto
Täydennyskoulutuskeskus
Lemminkäisenkatu 14 - 18 B
20520 Turku
p. 02-333 5879, 040 - 5890 872
hely.lahtinen@utu.fi

Lappalainen Matti
Turun yliopisto
Opetuksen tuki -projekti
Assistentinkatu 1
20014 Turun yliopisto
p. 02 - 333 6608
matti.lappalainen@utu.fi

Nurmi Sami
Turun yliopisto
Opetusteknologiayksikkö
Assistentinkatu 1
20014 Turun yliopisto
02 - 333 8747
sami.nurmi@utu.fi

Vuorela Minna
Turun yliopisto
Opetusteknologiayksikkö
Assistentinkatu 1
20014 Turun yliopisto
p. 02 - 333 8735
minna.vuorela@utu.fi

Vaasan yliopisto

Ahlroos Peter
Vaasan yliopisto
Oppimiskeskus
PL 700
65101 Vaasa
p. 06 - 324 8934
peter.ahlroos@uwasa.fi

Naarmala Jyri
Vaasan yliopisto
Tietotekniikan laitos
PL 700
65101 Vaasa
p. 06 - 324 8689
jyri.naarmala@uwasa.fi

Ristimäki Kari
Vaasan yliopisto
Johtamisen laitos
PL 700
65101 Vaasa
p. 06 - 324 8284
kari.ristimaki@uwasa.fi

Åbo Akademi

Forslund Tove
Åbo Akademi
Täydennyskoulutuskeskus
Piispankatu 10 (Biskopsgatan 10)
20500 Turku
p. 02 - 215 4685
tove.forslund@abo.fi

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster