TieVie-suunnitteluryhmän osaamisalueita ja kiinnostuksen kohteita

Suunnitteluryhmä Oulussa elokuussa 2006. Kuvassa vasemmalta takarivissä Mari Jussila, Merja Peurasaari, Taru Valovirta, Päivi Laine, Paula Airaksinen ja Tomi Jaakkola. Edessä vasemmalta Markku Närhi, Anna-Kaarina Kairamo, Pauliina Kupila ja Antti Auer. Kuvasta puuttuvat Hanna Frilander ja Matti Lappalainen.

 

Helsingin yliopisto

Annika Evälä

Päivi Pihlaja

Jyväskylän yliopisto

Antti Auer (HT, hallintotiede)

 • Teknologiset ja organisatoriset kysymykset
 • Standardointi
 • Tieto- ja viestintätekniikan strategiatyö
 • Kansallinen virtuaaliyliopistohanke
 • Verkko-opetuksen suunnittelu
 • Oppimisympäristöt (Discendum Optima, DocPro)

Hanna Frilander (KM, kasvatustiede)

 • Tieto- ja viestintätekniikan tukipalvelut ja henkilöstökoulutus
 • Verkko-opetuksen suunnittelu ja verkkopedagogiikka
 • Oppimisympäristöt (mm. Optima, Peda.net -työvälineet)

Markku Närhi (KM, kasvatustiede)

 • Etä- ja monimuoto-opetus verkossa
 • Avoin yliopisto-opetus
 • Oppimisympäristöt (WebCT, Discendum Optima, TelsiPro, Profiler, FLE2, DocPro, jne.)
 • Videoneuvottelu opetuksessa

Oulun yliopisto

Paula Airaksinen (FM, suomen kieli)

 • Tieto- ja viestintätekniikan tukipalvelut ja henkilöstökoulutus
 • Verkko-opetuksen suunnittelu
 • Discendum Optima -verkko-oppimisympäristö
 • Verkkotuutorointi, verkko-opetus
 • Mentorointi

Päivi Karjalainen

Merja Peurasaari (KM, kasvatustiede)

 • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön henkilöstökoulutus ja tukipalvelut
 • Verkostoitunut opetus, verkostoyhteistyö
 • Toimintakulttuurin muutos
 • Verkkopedagogiikka
 • Verkko-opetus ja verkkotuutorointi
 • Mentorointi

Teknillinen korkeakoulu

Anna-Kaarina Kairamo (FM)

 • Verkko-opetuksen, etä- ja monimuoto-opetuksen, verkostoituneen opetuksen
  suunnittelu ja toteutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan tukipalvelut ja henkilöstökoulutus
 • Verkkopedagogiikka
 • Teknologiset ja organisatoriset kysymykset
 • Tieto- ja viestintätekniikan strategiatyö
 • Kansallinen virtuaaliyliopistohanke
 • Videoneuvottelu opetuksessa
 • Oppimisympäristöt

Taru Valovirta (KM, kasvatustiede)

 • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukipalvelut ja henkilöstökoulutus
 • Oppiminen verkossa
 • Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus
 • Verkkopedagogiikka
 • Verkko-oppiminen ja -opetus kansainvälisessä kentässä

Turun yliopisto

Tomi Jaakkola (KM)

 • Oppimisaihiot ja simulaatiot
 • Pedagogiset ratkaisut ja tietotekniikan opetuskäyttö
 • Tilastomenetelmät
 • Yhteisöllinen oppiminen

Päivi Laine (FT, biologia)

Matti Lappalainen (KM, kasvatustiede)

 • Tieto- ja viestintätekniikan integrointi muuhun opetuksen kehittämiseen
 • Opetuksen ja oppimisen arviointi
 • Tieto- ja viestintätekniikan strategiat ja niiden vieminen käytäntöön
 • Kansallinen virtuaaliyliopistohanke
 • Verkkotuutorointi

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster