TieVie-yhteyshenkilöt 2003

Huom: korvaa sähköpostiosoitteessa (a)-merkki @-merkillä.

Helsingin kauppakorkeakoulu
Lauri Saarinen
Opetuksen innovaatiokeskus
PL 1210, Lapuankatu 6
00101 Helsinki
p. 09 - 4313 8244
lauri.saarinen(a)hse.fi

Tuula Rosin
Opetuksen innovaatiokeskus
PL 1210, Lapuankatu 6
00101 Helsinki
p. 09 - 431 38 388 / 050 383 7381
rosin(a)hkkk.fi

Helsingin yliopisto
Sari Koski-Kotiranta
Opetusteknologiakeskus
PL 10 Snellmanninkatu 14 B
00014 Helsingin yliopisto
p. 09 - 191 24391
sari.koski-kotiranta(a)helsinki.fi

Joensuun yliopisto
Katja Halmetoja
Opetusteknologiakeskus
PL 111, Länsikatu 15 (Tiedepuisto)
80101 Joensuu
p. 013 - 251 2812
katja.halmetoja(a)joensuu.fi

Jyväskylän yliopisto
Markku Närhi
Virtuaaliyliopistohanke
Agora, PL 35
40351 Jyväskylä
p. 014 - 260 4127, 040 - 5877361
mtnarhi(a)cc.jyu.fi

Kuopion yliopisto
Sari Tervonen
Oppimiskeskus
PL 1627, 70211 Kuopio
p. 017-163 628
sari.tervonen(a)uku.fi

Kuvataideakatemia
Anne Ahtiainen
Yrjönkatu 18
00120 Helsinki
puh. 09 - 680 33 214
anne.ahtiainen(a)kuva.fi

Lapin yliopisto
Päivi Karppinen
Lapin yliopisto
Opetuksen kehittämispalvelut
PL 122, 96101 Rovaniemi
p. 016 - 341 4203
paivi.karppinen(a)urova.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Annikka Nurkka
PL 20, Skinnarilankatu 34
53851 Lappeenranta
p. 05 - 621 7020
annikka.nurkka(a)lut.fi

Maanpuolustuskorkeakoulu
Jukka Roiha

Oulun yliopisto
Soile Jokinen
Opetuksen kehittämisyksikkö
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
p. 08 - 553 4039
soile.jokinen(a)oulu.fi

Sibelius-Akatemia
Matti Jordman
Sibelius-Akatemia
PL 86
00251 Helsinki
p. 09 - 4054 401
mjordman(a)siba.fi

Svenska handelshögskolan
Kicka Lindroos
Hallinto
PL 479
00101 Helsinki
p. 09 - 4313 3331
kicka(a)shh.fi

Taideteollinen korkeakoulu
Leena Koskinen
Virtuaaliyliopistohanke
Hämeentie 135 C
00560 Helsinki
p. 09 - 7563 0226
leena.koskinen(a)uiah.fi

Tampereen teknillinen yliopisto
Kirsi Silius
Virtuaaliyliopistohanke
PL 692
33101 Tampere
p. 03 - 3652089
kirsi.silius(a)tut.fi

Tampereen yliopisto
Mari Koivisto
Opetusteknologiakeskus
Pinninkatu 45
33014 Tampereen yliopisto
p. 03 - 215 8959
mari.h.koivisto(a)uta.fi

Teatterikorkeakoulu
Michaela Bränn
Haapaniemenkatu 6, PL 163
00531 Helsinki
p. 09 - 431 36 201
mbrann(a)teak.fi

Teknillinen korkeakoulu
Riikka Rissanen
Opetuksen ja opiskelun tuki
PL 8000, 02015 TKK
p. 09 - 451 4486
riikka.rissanen(a)dipoli.hut.fi

Turun kauppakorkeakoulu
Timo Leino
Tietojärjestelmätiede
PL 110, 20521 Turku
Puh. 02 - 338 3410
timo.leino(a)tukkk.fi

Turun yliopisto
Matti Lappalainen
Opetuksen kehittäminen
Assistentinkatu 1
20014 Turun yliopisto
p. 02 - 333 6608
matti.lappalainen(a)utu.fi

Vaasan yliopisto
Kati Hietalahti
Oppimiskeskus, Tritonia
PL 331 / Yliopistonranta 7
65101 Vaasa
p. 06 - 324 8955
kati.hietalahti(a)uwasa.fi

Åbo Akademi
Tove Forslund
Täydennyskoulutuskeskus
Piispankatu 10
20500 Turku
p. 02 - 215 4685
tove.forslund(a)abo.fi

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster